Dobro došli na sajt Banjalučkog centra za ljudska prava

b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e

Mi smo mlada neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija čiji je glavni cilj djelovanja usmjeren na unapređenje i Banjalučki centar za ljudska pravazaštitu ljudskih prava u Banjaluci, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Centar smo osnovali sa vizijom da ćemo u okviru njega moći dati svoj doprinos izgradnji temelja modernog demokratskog društva. U takvom društvu građani su jednaki pred zakonom a diskriminacija  je iščezla. U njemu se ljudskim pravima pridaje posebna pažnja dok se ona poštuju na svakom koraku.

U okviru naše internet prezentacije možete saznati više o ljudskim pravima i načinu kako se ona štite. Ukoliko vas zanimaju pravni propisi i odluke kojim se regulišu osnovna prava čovjeka, njih možete naći na našem sajtu. Takođe, ovdje se možete informisati o svim akcijama koje preduzima naš centar. Te akcije se kreću od edukacije pa do konkretne pomoći građanima u zaštiti njihovih ljudskih prava. Isto tako, na našim stranicama možete dobiti i podatke o drugim organizacijama i institucijama koje se bave ljudskim pravima.

Svjesni smo da je stanje našeg društva, a samim tim i pravo u njemu, daleko od idealnog, ali iskreno vjerujemo da od svakog pojedinca i njegovog angažovanja zavisi koliko će nam budućnost biti bolja.

Više o samom BCE-u i nama možete saznati listajući naš sajt.

Vaš BCE tim

Banjalučki centar za ljudska prava je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija usmjerena na borbu za poboljšanje razumijevanja i unapređenje ljudskih prava u Banjaluci, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Više…

Ciljevi Banjalučkog centra za ljudska prava ostvaruju se naročito kroz organizovanje aktivnosti u kojima se građani upoznaju sa pravima koja posjeduju pred sudovima i drugim institucijama.

Više…

Naša vizija je da budemo generator promjena na području našeg djelovanja dajući doprinos razvoju modernog demokratskog društva u okviru pravne države, koje počiva na principima vladavine prava, jednakosti, tolerancije i uvažavanja.

Više…

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Banjalučki centar za ljudska prava organizuje aktivnosti u kojima upoznaje građane sa pravima koja posjeduju pred domaćim i međunarodnim sudovima.

Više…

naše aktivnosti

Ljudska prava se štite akcijom!

Banjalučki centar za ljudska prava svoje glavne aktivnosti provodi preko projekata u pitanjima koja se tiču ljudskih prava. Projekti se finansiraju iz sopstvenih sredstava kao i sredstava donatora. Svi projekti su usmjereni na poboljšanje zaštite ljudskih prava, usmjeravanje pažnje javnosti na problematiku ljudskih prava i podizanje svijesti građanki i građana o važnosti ljudskih prava u svačijem životu…

Saznaj više

Novosti iz našeg centra

Pročitaj sve novosti
Pošalji nam e-mail!

Zanimaju te ljudska prava?

Ukoliko želiš da učestvuješ u narednim projektima našeg centra, pošalji nam svoj CV i motivaciono pismo na info@blchr.org.

Prijavi se!