Day

Maj 17, 2019

Konferencija u Banjaluci: Lažnim vijestima stati na kraj

Lažne vijesti sve više pronalaze put do čitalaca ili gledalaca, te je ovaj fenomen sve popularniji na našim prostorima - da različiti centri moći formiraju razne portaloide, najčešće u predizborno vrijeme, te putem njih plasiraju lažne informacije kako bi izvukli najveću korist za sebe ili određenu organizaciju.