Day

Maj 22, 2019

Novinare napadaju, tužilaštvo spava

Poboljšanje situacije možemo očekivati onda kada se promijeni zakonski okvir vezan za napade na novinare, kada se počnu izricati oštrije kazne za napade na novinare koji vrše svoju dužnost i kada političari počnu da osuđuju napade i brane novinare, pogotovo one koji otkrivaju njihove zakulisne radnje