Day

Maj 26, 2019

Uče o demokratiji, ali je ne žive

Direktor Banjalučkog centra za ljudska prava Dejan Lučka ističe i da izučavanje demokratije i ljudskih prava daje određene rezultate kod pojedinaca, ali da nije doveo do većeg stepena političke i demokratske kulture kod mladih i do njihovog boljeg poznavanja prava i dužnosti.