Aktivnosti - 2016. godinaNa ovoj stranici možete vidjeti linkove za određene aktivnosti u pogledu različitih (malih, srednjih i velikih) projekata Banjalučkog centra za ljudska prava u 2016. godini. U padajućem meniju “Projekti” i ovom submeniju možete istim pristupiti direktnim izborom određenog projekta. Ova godina je godina “stajanja na noge” našeg centra uz fokusiranje na početak ostvarivanja vizije BCE-a kroz ciljeve koje smo zacrtali.

U ovoj godini smo krenuli u realizaciju zadataka koje smo postavili pred nas prilikom formiranja našeg centra. Pogotovo prilikom planiranja aktivnosti za narednu godinu, u decembru mjesecu 2015. godine. Sa prvim danima nove godine krenuli smo u realizaciju istih.

Za projekte koji su rađeni 2015. godine možete posjetiti stranicu Aktivnosti – 2015. godina na našem sajtu. Klikom na riječi “Aktivnosti – 2015. godina” koje su napisane plavim slovima, otvara se nova kartica/tab za projekte u 2015. godini.

Projekti – 2016. godina

Klikom na nazive projekata (na plus ispred naziva svakog projekta), otvoriće vam se padajući meni. U tom meniju možete pristupiti tom projektu. Klikom na naziv svakog projekta u padajućem meniju, koji je u plavoj boji, otvara se nova kartica/tab za projekte u 2016. godini:

Sloboda govora u BiH (mit ili stvarnost)

Projekat “Sloboda govora u BiH (mit ili stvarnost)” možete vidjeti klikom na Sloboda govora u BiH

Film Lejla Čolak - Ispovijest

Projekat “Film “Lejla Čolak – Ispovijest””, koji smo realizovali zajedno sa Fondacijom Friedrich Ebert možete vidjeti klikom na Film “Lejla Čolak – Ispovijest”

Osnovi tehnike pisanja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava

Projekat “Osnovi tehnike pisanja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava” možete vidjeti klikom na Pisanje predstavke aplikanta – stručni trening

Seminar o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na prava manjina i primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Projekat “Seminar o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na prava manjina i primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”, koji smo realizovali zajedno sa Fondacijom Friedrich Ebert možete vidjeti klikom na Seminar o ljudskim pravima i pravima manjina

Priča o ljudskim pravima

Projekat “Priča o ljudskim pravima”, za čiju realizaciju smo dobili odobrenje od organizacije United for Human Rights možete vidjeti klikom na Priča o ljudskim pravima

Kako zaštititi svoja ljudska prava

Projekat “Kako zaštititi svoja ljudska prava”,  koji smo realizovali zajedno sa Fondacijom Friedrich Ebert možete vidjeti klikom na Kako zaštititi svoja ljudska prava?

Otvoreni propisi – javne odluke

Projekat “Otvoreni propisi – javne odluke” možete vidjeti klikom na Otvoreni propisi – javne odluke

Istraživanje poznavanja ljudskih prava kod studenata na pravnim fakultetima

Projekat “Istraživanje poznavanja ljudskih prava kod studenata na pravnim fakultetima” možete vidjeti klikom na Istraživanje o poznavanju ljudskih prava