Otvoreni propisi - javne odluke“Otvoreni propisi – javne odluke” je projekat koji realizuje pravni tim Banjalučkog centra za ljudska prava. Cilj projekta je da građankama i građanima omogući bolji uvid u problematiku ljudskih prava i da im olakša pristup relavantim podacima i informacijama vezanim za ljudska prava. Pravni tim BCE-a skuplja domaće i međunarodne propise i odluke, obrađuje ih i klasifikuje u jednoobrazne obrasce, koji će nakon završetka klasifikacije biti postavljeni na stranicama Banjalučkog centra za ljudska prava.

Takođe, na kraju projekta Banjalučki centar za ljudska prava će izdati i dvije publikacije od sakupljenih dokumenata sa osnovnim informacijama o svakom od njih:

  1. U prvoj publikaciji će biti dati tekstovi domaćih ustava, zakona i međunarodnih propisa koji su vezani za ljudska prava.
  2. U drugoj će biti dati tekstovi najvažnijih odluka koje su vezane za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

Otvoreni propisi – javne odluke | dostupnost

Publikacija “Otvoreni propisi – javne odluke” će biti štampana u ograničenom broju primjeraka, a takođe će biti dostupna i online na stranicama Banjalučkog centra za ljudska prava. Stranice na našem sajtu pod menijem “Pravo” (stranice pod nazivima: “Domaći propisi”, “Domaće odluke”, “Međunarodni propisi” i “Međunarodne odluke”) u kojima će biti sadržane pojedinačne odluke i pojedinačni propisi će biti konstantno nadopunjavane sa novitetima u oblasti propisa i odluka koje se tiču zaštite ljudskih prava na domaćem i međunarodnom nivou a koje su primjenjive u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Distriktu Brčko, odnosno na području cijele Bosne i Hercegovine.