Galerija

Stranica Galerija je namijenjena za foto albume i fotografije koje su vezane za Banjalučki centar za ljudska prava. Fotografije sa događaja koje je organizovao Banjalučki centar za ljudska prava, fotografije sa događaja na kojima su prisustvovali predstavnici našeg centra, kao i fotografije koje su vezane za ljudska prava možete vidjeti u nastavku stranice. Sve fotografije su postavljene na našoj stranici (cloud-u) specijalizovanoj za čuvanje fotografija i dokumenata (Google Drive).

Klikom na plus ispred naziva svakog albuma, otvoriće vam se foto album. U tom foto albumu možete pristupiti našim fotografijama sa određenog događaja. Klikom na svaku fotografiju, ista će se otvoriti u novom prozoru. 

Naše fotografije takođe možete vidjeti i na našem Facebook profilu klikom na Facebook foto albumi.

Video snimke Banjalučkog centra za ljudska prava možete potražiti na našoj stranici Video.

Galerija

Izložba: Izbjeglica ili migrant - pravilan naziv je bitan (20.06.2017-25.06.2017)

Dan na platnu - Međunarodni dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj (26.05.2017)

EC Questionnaire - priprema odgovora na Upitnik Evropske komisije (23.05.2017)

Dijalog Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju mladih na putu ka Evropskoj Uniji (19.05.2017)

Mediji u regionu između senzacionalizma i opstanka (12.05.2017)

Konferencija - Formalne i neformalne prepreke aktivizmu (26.04.2017)

Formiranje/osnivanje Koalicije za borbu protiv mržnje Banja Luka (03.05.2017)

Dan slobode medija i predstavljanje izvještaja o slobodi medija u BiH (03.05.2017)

Promocija knjige - Sudija u ratu i miru (25.04.2017)

Dan spomenika i spomeničkih cjelina u Jajcu (12.04.2017)

Javna rasprava - Nacrt zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju (27.03.2017)

Business Leader Conference Banja Luka (09.02.2017)

Dodjela priznanja 10. DECEMBAR (26.12.2016)

Stručna rasprava - Jačanje veze između visokog obrazovanja i tržišta rada (23.12.2016)

Četvrta Konferencija omladinskog rada KORA4 (21-23.12.2016)

RRI Tools Set alata za odgovorno istraživanje i inovacije (21.12.2016)

Obilježavanju Dana ljudskih prava u banjalučkom Domu omladine (09.12.2016)

Ostvarivanje slobode okupljanja u Bosni i Hercegovini (07-08.12.2016)

Međunarodni dan ljudskih prava 2016 (Fakultet političkih nauka 06.12.2016)

Sloboda govora u BiH (mit ili stvarnost) (30.11.2016)

Srbija i svet - iskustvo u kandidaturi za Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (25.11.2016)

Predavanja za budućnost (25.11.2016)

Mediji i pravosuđe u misiji borbe za pravdu (18.11.2016)

Politička akademija (27-29.10.2016)

S Model United Nations (19-23.10.2016)

Škole demokratije (18.10.2016)

Young People in South East Europe – Social Democratic Perspectives - Together in Europe (17 - 21.09.2016)

Posjeta Gradskoj skupštini u Oslu i spomeniku u čast Fritjofa Nansena (01-03.09.2016)

Kako zaštititi svoja ljudska prava?

Osnove tehnike pisanja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava (23.07.2016)

Seminar o ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na prava manjina / Primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima (18.07.2016)

Međunarodni forum - Dialogue of courts - a tool for the harmonisation of the judicial practice (21-22.06.2016)

Politički cafe o evropskim pitanjima (27.05.2016)

Radno-konsultativni sastanak sa ombudsmenima BiH (28.04.2016)

Sesija Jednakost za sve (13.04.2016)

Svjetski dan socijalne pravde (20.02.2016)

Međunarodni dan ljudskih prava (10.12.2015)

Radionica o rodno zasnovanom nasilju (04.12.2015)

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom (03.12.2015)

Dijalog za budućnost (2015)

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (26.11.2015)

Međunarodni dan djeteta (20.11.2015)

Poznavanje osnova ljudskih prava - anketa na Pravnom fakultetu u Banjaluci (novembar 2015)

Festival nauke (12.11.2015)

Higher Education and Labour Market (28.10.2015)

b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e b c e