Domaće odluke

Domaće odluke

Na stranici Domaće odluke možete naći relevantne odluke domaćih sudova koji se bave zaštitom ljudskih prava (pogotovo Ustavnog suda BiH), a koje se primjenjuju u Bosni i Hercegovini i koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu. 

Naš pravni tim skuplja domaće odluke i upućuje na njih u punom i skraćenom obliku na ovoj stranici. Stranica Domaće odluke se konstantno puni sa novitetima u oblasti pravnih standarda koji se tiču zaštite ljudskih prava, a mjerodavni su za primjenu u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Distriktu Brčko, odnosno na području cijele Bosne i Hercegovine.

Klikom na plus ispred naziva odluka i sudske prakse, otvoriće vam se padajući meni. U tom meniju možete pristupiti sudskoj praksi koja se odnosi na ljudska prava. Klikom na naziv svih odluka/sudske prakse u padajućem meniju, koji je u plavoj boji, otvara vam se nova stranica na kojoj možete pročitati traženu odluku, odnosno pregledati sudsku praksu. Odluke na ovoj stranici se mogu pročitati na jeziku/jezicima koji se govore na području Bosne i Hercegovine. Korištena su ćirilična i latinična pisma, sa ijekavskim izgovorom. U okviru svake odluke dati su određeni podaci za nju: puno ime, datum donošenja i organ koji ju je donio. 

Umnožavanje i nekomercijalna distribucija svih odluka na ovoj stranici je apsolutno dozvoljena i poželjna.

Pregled sudske prakse Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

UPUTSTVO

ZA KORIŠTENJE BAZE ODLUKA, PRESUDA, RJEŠENJA, ZAKLJUČAKA I IZDVOJENIH MIŠLJENJA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

Baza Ustavnog suda BiH sadrži sve odluke, rješenja, zaključke i izdvojena mišljenja (dalje u tekstu: odluke) donesene u periodu od 1996. godine do danas. Odluke Ustavnog suda BiH moguće je pretraživati na svim jezicima koji se koriste u BiH.

Detalje o odluci možete dobiti klikom na link “INFO”, a ako želite pogledati kompletan tekst odluke u PDF formatu, onda trebate kliknuti na broj ili naslov odluke (ime i prezime apelanta, odnosno podnositelja zahtjeva). Odluka se otvara u novom prozoru.

Domaće odluke – Pretraga

Omogućeno je pretraživanje baze odluka prema različitim kriterijumima. Prostim načinom pretrage, odnosno upisom kriterijuma za pretragu u polje „Termin koji tražite“, omogućena je pretraga prema broju predmeta i prema riječima sadržanim u tekstu odluke. Pretraga je moguća i tako što se u polje za pretragu navedu sve riječi koje odluka treba da sadrži, kompletna fraza ili bilo koja kombinacija tih kriterijuma.

Za pretragu prema sadržaju odluke primjenjuju se sljedeća pravila:

 • Ukoliko želite da odluka sadrži jednu ili više riječi bez obzira na poziciju u tekstu onda je dovoljno da ih samo sve napišete u polje za pretragu uz razmak između svake riječi [npr. razuman rok];
 • Ukoliko želite da odluka sadrži tačnu frazu, odnosno da se navedene riječi nalaze tačno jedna uz drugu, onda te riječi trebate navesti pod navodnicima [npr. „povreda razumnog roka“];
 • Ukoliko želite da odluka sadrži jednu ili više riječi bez obzira na poziciju u tekstu, ali da ipak ne sadrži određenu riječ ili frazu, onda ispred riječi ili fraze za koju ne želite da se nalazi u tekstu dodajte znak – (minus), [npr. razuman – rok];
 • Sve navedene kriterijume moguće je i kombinovati [npr. razuman rok, „povreda razumnog roka“, „– nije utvrđena povreda“].

Pretraga se aktivira klikom na dugme “TRAŽI” ili pritiskom na tipku “Enter”. Za poništavanje svih kriterijuma pretrage potrebno je pritisnuti dugme “UKLONI FILTERE”.

Napredna pretraga

Napredna pretraga omogućava pretragu prema sljedećim kriterijumima:

 • Broj predmeta
  • forma za pisanje broja predmeta je: vrsta predmeta (-) broj predmeta (/) godina podnošenja apelacije [npr. AP-6914/14];
 • Vrsta predmeta
  • izbor iz padajućeg menija, apelacija ili ocjena ustavnosti: AP ili U;
 • Podnositelj apelacije/zahtjeva
  • ime i/ili prezime apelanta, odnosno podnositelja zahtjeva;
 • Osporeni akt
  • broj ili dio broja akta/presude osporene pred Ustavnim sudom BiH;
 • Vrsta odluke
  • izbor iz padajućeg menija;
 • Datum odluke
  • početni i krajnji datum odluke
 • Ključne riječi
  • iz stavki koje su dostupne moguće je odabrati jednu ili više ključnih riječi kojima se najbolje opisuje odluka koju tražite.
 • Utvrđeno postojanje odnosno nepostojanje povrede Ustava BiH i/ili Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda;

Pretraga pomoću ključnih riječi predstavlja način pretraživanja baze odluka Ustavnog suda BiH koji ima cilj da korisnike na najučinkovitiji i najbrži način dovede do željenog rezultata. Korisnicima je omogućeno pretraživanje putem više tipova klasifikacije ključnih riječi: prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (dalje EKLJP), prema Ustavu BiH i prema dopustivosti.

Pretraga prema članovima EKLJP

Odluke u predmetima koji su razmatrani prema određenom članu odnosno stavu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ili određenom pojmu unutar člana EKLJP lako se pronalaze odabirom ključne riječi koja odgovara tom članu/stavu, odnosno pojmu.

Primjerično dato, to bi izgledalo ovako: Član 5. stav 2. EKLJP glasi: „Svako ko je uhapšen obavještava se bez odgađanja i na jeziku koji razumije o razlozima svog hapšenja i o svakoj optužnici protiv njega.“ Ključne riječi vezane za citirani član, odnosno stav EKLJP određene su upravo onako kako to slijedi iz samog teksta tog člana: blagovremena obavijest, obavijest na jeziku koji razumije, obavijest o optužnici.

Pretraga prema Ustavu BiH

Ključne riječi prema Ustavu BiH određene su prema nadležnostima Ustavnog suda BiH određenim Ustavom BiH i klasifikovane su prema apstraktnoj nadležnosti Ustavnog suda BiH (za predmete u kojima je ispitivana saglasnost s Ustavom BiH) na tri ključne riječi:

 • nadležnosti iz čl. IV/3.f) (vitalni interes),
 • VI/3.a) (ocjena ustavnosti) i
 • VI/3.c) (pitanje koje proslijedi redovni sud).

Ključne riječi prema dopustivosti određene su, s jedne strane, na osnovu nadležnosti Ustavnog suda BiH iz člana VI/3.b) Ustava BiH (apelaciona nadležnost) i prema uslovima za dopustivost iz člana 18. Pravila Ustavnog suda BiH. Prema tim ključnim riječima pretražuju se odluke u kojima nisu bili ispunjeni uslovi za dopustivost apelacije. S druge strane, ta vrsta ključnih riječi određena je i prema nadležnostima iz članova VI/3.a), VI/3.c) i IV/3.f) i uslovima za dopustivost zahtjeva iz člana 19. Pravila Ustavnog suda BiH (apstraktna nadležnost). Pomoću tih ključnih riječi pretražuju se odluke u kojima nisu bili ispunjeni uslovi za dopustivost zahtjeva iz članova VI/3.a), VI/3.c) i IV/3.f) Ustava BiH [zahtjevi su odbačeni kao nedopustivi zbog nekog od slučajeva iz člana 19.a) Pravila Ustavnog suda BiH, [npr. zahtjev je odbačen kao nedopustiv zbog nenadležnosti Ustavnog suda BiH za odlučivanje].

Osim navedenih, još jednu vrstu ključnih riječi unutar ove klasifikacije čine ključne riječi koje se odnose na:

 • obustavu postupka (član 63. Pravila Ustavnog suda BiH),
 • privremene mjere (član 64. Pravila Ustavnog suda BiH),
 • zahtjeve za preispitivanje (član 68. Pravila Ustavnog suda BiH) i
 • rješenja o neizvršenju.

Pretragu možete započeti unosom riječi (ili prvih nekoliko slova riječi) u polje „Ključne riječi“ u okviru napredne pretrage. Nakon što uđete u navedeno polje aktivira se padajući meni s ključnim riječima koje odgovaraju unesenom tekstu. Selekcijom odgovarajuće ključne riječi, ona se dodaje u polje i omogućava izbor sljedeće ključne riječi.

Dodatno filtriranje

Dodatno filtriranje rezultata pretrage vrši se uz pomoć dodatnih filtera koji se aktiviraju nakon početne pretrage.

Dodatno filtriranje može se izvršiti na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Vrsta predmeta,
 • Vrsta odluke/rješenja,
 • Ključne riječi,
 • Povrede,
 • Nema povrede.

Rezultati pretrage prikazani su u grupama od po 10 (deset) odluka, a na početku rezultata prikazan je ukupan broj odluka koje zadovoljavaju odabrane kriterije.

Pomoć pri korištenju web stranice i baze odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

domaće odluke, domaće odluke, domaće odluke, domaće odluke, domaće odluke