Međunarodni propisiNa stranici Međunarodni propisi možete naći spisak ratifikovanih i potpisanih međunarodnih ugovora za zaštitu ljudskih prava koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Takođe, ovdje možete naći i međunarodne dokumenate koji ne podliježu ratifikaciji, jer nisu međunarodni ugovori.

Naš pravni tim skuplja propise, obrađuje ih i klasifikuje u jednoobrazne obrasce, koji se zatim postavljaju ovdje. Stranica Međunarodni propisi se konstantno puni sa novitetima u oblasti međunarodnih propisa koji se tiču zaštite ljudskih prava na međunarodnom nivou, a mjerodavni su za primjenu u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Distriktu Brčko, odnosno na području cijele Bosne i Hercegovine.

Radi lakšeg snalaženja, svi međunarodni propisi su grupisani u određene grupe. Tako imamo opšte međunarodne propise o ljudskim pravima, propise usmjerene protiv torture, ropstva i trgovine ljudima, propise iz oblasti prava na jednakost i nediskriminaciju, propise iz oblasti prava izbjeglica, migranata, apatrida i azilanata, propise iz prava naroda i nacionalnih manjina, kao i propise iz prava u slučaju rata i sukoba, propise iz oblasti dječijih prava, propise iz prava koja se odnose na ličnost, propise iz  prava žena, propise koji regulišu prava osoba sa invaliditetom i propise kojima se određuju ostala prava.

Klikom na plus ispred naziva svakog akta, otvoriće vam se padajući meni. U tom meniju možete pristupiti tom aktu, kao i njegovim izmjenama, protokolima ili amandmanima. Klikom na naziv svakog propisa u padajućem meniju, koji je u plavoj boji, otvara vam se nova stranica na kojoj možete pročitati propis. Međunarodni propisi na ovoj stranici se mogu pročitati na jeziku/jezicima koji se govore na području Bosne i Hercegovine. Korišteno je latinično pismo, sa ekavskim i ijekavskim izgovorom. U okviru svakog propisa dati su određeni podaci za njega: puno ime, datum donošenja i organ koji ga je donio.

Umnožavanje i nekomercijalna distribucija svih propisa na ovoj stranici je apsolutno dozvoljena i poželjna.

Opšti međunarodni propisi o ljudskim pravima


Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Međunarodni propisi usmjereni protiv torture, ropstva i trgovine ljudima


Pravo na jednakost i nediskriminaciju


Prava izbjeglica, migranata, apatrida i azilanata


Prava naroda i nacionalnih manjina


 

Prava u slučaju rata i sukoba


Dječija prava


 

Prava u odnosu na ličnost


Konvencija o pristanku na brak, o minimalnoj starosti za sklapanje braka i o registrovanju brakova

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini

Prava žena


Prava osoba sa invaliditetom


Ostala prava