ProjektiBanjalučki centar za ljudska prava svoje glavne aktivnosti provodi preko projekata u pitanjima koja se tiču ljudskih prava. Naši projekti se finansiraju iz sopstvenih sredstava kao i iz sredstava donatora.

Sve naše aktivnosti su usmjereni na poboljšanje zaštite ljudskih prava, usmjeravanje pažnje javnosti na problematiku ljudskih prava i podizanje svijesti građanki i građana o važnosti ljudskih prava u svakodnevnim odnosima i svačijem životu.

Naši projekti su neprofitnog karaktera, a usmjereni su isključivo na građane i institucije, bez stranačkih ili nekih drugih političkih konotacija.

Određene projekte realizujemo u saradnji sa institucijama vlasti i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama. 

Naše projekte možete vidjeti u ovom padajućem meniju izborom jedne od opcija koje se nude. Takođe, klikom na nazive projekata (na plus ispred naziva svakog projekta), otvoriće vam se padajući meni. U tom meniju možete pristupiti tom projektu. Klikom na naziv svakog projekta u padajućem meniju, koji je u plavoj boji, otvara se nova kartica/tab za projekte u 20152016. i 2017. godini:

Naši projekti 2016. godine

Sloboda govora u BiH (mit ili stvarnost)

Projekat “Sloboda govora u BiH (mit ili stvarnost)” možete vidjeti klikom na Sloboda govora u BiH

Film Lejla Čolak - Ispovijest

Projekat “Film “Lejla Čolak – Ispovijest””, koji smo realizovali zajedno sa Fondacijom Friedrich Ebert možete vidjeti klikom na Film “Lejla Čolak – Ispovijest”

Osnovi tehnike pisanja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava

Projekat “Osnovi tehnike pisanja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava” možete vidjeti klikom na Pisanje predstavke aplikanta – stručni trening

Seminar o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na prava manjina i primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Projekat “Seminar o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na prava manjina i primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”, koji smo realizovali zajedno sa Fondacijom Friedrich Ebert možete vidjeti klikom na Seminar o ljudskim pravima i pravima manjina

Priča o ljudskim pravima

Projekat “Priča o ljudskim pravima”, za čiju realizaciju smo dobili odobrenje od organizacije United for Human Rights možete vidjeti klikom na Priča o ljudskim pravima

Kako zaštititi svoja ljudska prava

Projekat “Kako zaštititi svoja ljudska prava”,  koji smo realizovali zajedno sa Fondacijom Friedrich Ebert možete vidjeti klikom na Kako zaštititi svoja ljudska prava?

Otvoreni propisi – javne odluke

Projekat “Otvoreni propisi – javne odluke” možete vidjeti klikom na Otvoreni propisi – javne odluke

Istraživanje poznavanja ljudskih prava kod studenata na pravnim fakultetima

Projekat “Istraživanje poznavanja ljudskih prava kod studenata na pravnim fakultetima” možete vidjeti klikom na Istraživanje o poznavanju ljudskih prava 

 

Naši projekti 2015. godine

Dan ljudskih prava 2015.

Projekat “Dan ljudskih prava 2015.”, koji smo realizovali zajedno sa Organization for Security and Co-operation in Europe | OSCE (Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini) i Pravnim fakultetom Univerziteta u Banjaluci možete vidjeti klikom na Dan ljudskih prava 2015.