Centar je...

nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija usmjerena na borbu za poboljšanje razumijevanja i unapređenje ljudskih prava u Banjoj Luci, Republici Srpskoj i BiH.

Vizija Centra je...

da bude generator promjena na području svog djelovanja dajući doprinos razvoju modernog demokratskog društva i poštovanja ljudskih prava u okviru pravne države.

Ciljevi Centra se...

ostvaruju kroz djelovanje putem edukacija, diseminacije ljudskih prava, istraživanja i izdavanja publikacija i pomoći građanima kojima se krše osnovna prava.

U okviru naše internet prezentacije možete saznati više o ljudskim pravima i načinu kako se ona štite. Ukoliko vas zanimaju pravni propisi i odluke kojim se regulišu osnovna prava čovjeka, njih možete naći na našem sajtu. Takođe, ovdje se možete informisati o svim akcijama koje preduzima naš centar. Te akcije se kreću od edukacije pa do konkretne pomoći građanima u zaštiti njihovih ljudskih prava. Isto tako, na našim stranicama možete dobiti i podatke o drugim organizacijama i institucijama koje se bave ljudskim pravima.

Svjesni smo da je stanje našeg društva, a samim tim i pravo u njemu, daleko od idealnog, ali iskreno vjerujemo da od svakog pojedinca i njegovog angažovanja zavisi koliko će nam budućnost biti bolja.

Sta su to uopste ljudska prava
Pokreni video

5+

godina rada

50+

analiza i publikacija

100+

seminara, radionica i konferencija

kontinuirana pomoć i podrška građanima i organizacijama

NOVOSTI IZ CENTRA

ZANIMAJU TE LJUDSKA PRAVA?

Ukoliko te interesuju ljudska prava i želiš da učestvuješ u narednim projektima našeg Centra, pošalji nam svoj CV i motivaciono pismo na info@blchr.org

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba jedna prema drugima da postupaju u duhu bratstva.
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima [10. 12. 1948]
Ustavni sud Republike Srpske
Ustavni sud Republike Srpske
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Evropski sud za ljudska prava
Evropski sud za ljudska prava
Evropski komitet za socijalna prava
Evropski komitet za socijalna prava
Visoki komesarijat za ljudska prava
Visoki komesarijat za ljudska prava