Banjalučki centar za ljudska prava – Naziv

Banjalučki centar za ljudska prava u pravnom prometu i u svakodnevnoj upotrebi koristi isključivo puni naziv zvanično registrovan u Osnovnom sudu u Banjaluci, a to je „Banjalučki centar za ljudska prava“ ili skraćenicu „BCE“, koja je takođe registrovana u Osnovnom sudu u Banjaluci.

Banjalučki centar za ljudska prava

Svi drugi nazivi, kao što su Centar za ljudska prava u Banjaluci, Centar za ljudska prava Banja Luka, banjalučki Centar za ljudska prava, Centar za ljudska prava i slobode, Centar ljudskih prava, Centar ljudskih prava i sloboda i sl. su apsolutno nepravilni i ne bi se trebali koristiti vezano za naš centar.

Na engleskom jeziku naziv Banjalučkog centra za ljudska prava odnosno BCE-a, registrovan u Osnovnom sudu u Banjaluci je „Banjaluka Centre for Human Rights“. Nikakvi slični nazivi ne predstavljaju Banjalučki centar za ljudska prava (kao što su npr. Human Rights Centre of Banja Luka, Centre for Human Rights Banja Luka, Centre of Human Rights Banja Luka i sl).

Molimo sve institucije, medije, međunarodne i domaće organizacije da koriste isključivo gore navedeno ime naše organizacije (na engleskom i srpskom jeziku), ili skraćenicu BCE.

Pravilni nazivi za Banjalučki centar za ljudska prava su:

Banjalučki centar za ljudska prava na srpskom, bošnjačkom i hrvatskom jeziku.

Banjaluka Centre for Human Rights na engleskom jeziku.

Skraćenica u svim jezičkim varijantama je BCE.

Banjalučki centar za ljudska prava (BCE) je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana radi unapređenja razumijevanja i borbe za ljudska prava. BCE je počeo sa radom u cilju razvoja zaštite ljudskih prava na području Bosne i Hercegovine, a pogotovo na području Banjaluke i Republike Srpske. BCE aktivno radi na poticanju poštovanja ljudskih prava i na informisanju/edukaciji građana i javnosti o ljudskim pravima. Pogrešno korištenje naziva naše organizacije u institucijama i medijima može dovesti do zabune i davanja pogrešnih informacija i upustava, te je najbolje da se u slučaju bilo kakvih nedoumica vezano za BCE obratite na našu e-mail adresu info@blchr.org.