Održan Dan borbe protiv rasne diskriminacije

Medjunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije

Banjalučki centar za ljudska prava, Misija OSCE u Bosni i Hercegovini i Centar za postkonfliktna  istraživanja (The Post-Conflict Research Center) organizovali su juče (21. marta 2018. godine) tematski događaj čime je obilježen Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije.
Medjunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacijeDan borbe protiv rasne diskriminacije se održavao u hotelu „Vidović“ u Banjaluci. Događaj su otvorili Igor Ličina, ispred Misije OSCE u BiH i Dejan Lučka, ispred našeg centra. 

Miloš Bogičević o problemu diskriminacije

Prvi izlagač je bio Miloš Bogičević iz Misije OSCE u BiH. Miloš je govorio o tome šta diskriminacija predstavlja i kako se ona manifestuje u BiH. Naglasio je da je ono što građane u BiH posebno pogađa jeste to što „postoje različite vrste različitog tretmana, odnosno nejednakog postupanja prema građanima“. Naveo je i da je „diskriminacija pojam koja u sebi supsumira i pogađa različita ljudska prava“. Miloš je takođe govorio i o odnosu institucija u BiH prema svojim građanima i prema diskriminaciji. Naglasio je i da u BiH, nažalost, još uvijek postoji sistemska diskriminacija kada su u pitanju izbori, što pokazuju predmeti pred Evropskim sudom za ljudska prava. Ti predmeti su, već poznati Sejdić i Finci protiv BiH, Zornić protiv BiH, Pilav protiv BiH i Šlaku protiv BiH.

Hajrija Adžamija – problem informisanosti građana

Hajrija Adžamija, stručna savjetnica u Odjelu za eliminaciju svih oblika diskriminacije iz Institucije Ombudsmana za ljudska prava je pričala o radu ombudsmana i o tome na koji način građani mogu da se obrate Instituciji. Hajrija je pričala o Zakonu o zabrani diskriminacije i o tome kako se postupa u slučajevima kada se neko žali ombudsmanima na diskriminaciju. Takođe, pričala je i o problemima u dokazivanju diskriminacije i o nedostatku informisanosti građana o diskriminaciji i o zakonu kojim je definisana. Naglasila je da je diskriminacija zabranjena kako u javnom tako i u privatnom sektoru i da se primjenjuje na sva fizička i pravna lica, bez izuzetka.

Samantha Owens – iskustva PCRC

Na kraju je izlaganje održala Samantha Owens iz Centra za postkonfliktna istraživanja (PCRC). Samantha je pričala o djelatnosti PCRC-a i o oblastima kojima se ovaj centar bavi. Takođe, pričala je i o projektu u okviru kojeg je realizovan film Prelazak granice: herojstvo jednog čovjeka. Ovaj dokumentarni film, koji govori o diskriminaciji u Mostaru, koja se dešavala u toku proteklog rata, prikazan je na kraju događaja.

Veliko interesovanje građana

Ova konferencija je izazvala veliko interesovanja građana. Tako je preko 100 njih bilo prisutno na izlaganjima i diskusiji. Među učesnicima je bilo dosta studenata, kao i mladih ljudi koji su skoro završili fakultete. Takođe, događaju su prisustvovali i ljudi iz društvenog i političkog života Krajine. Ovo posebno raduje, jer znači da se mladi ljudi interesuju za probleme u vezi poštovanja ljudskih prava u BiH.

#NeDiskriminaciji

#PravaJednakostSloboda

#CityofHumanRights