Diseminacija ljudskih prava

Diseminacija ljudskih prava, odnosno raspršivanje i širenje ideje i koncepta ljudskih prava je jedna od krovnih djelatnosti Banjalučkog centra za ljudska prava.

Kada pričamo o pojmu ljudskih prava, moramo imati na umu da se on odnosi na koncept koji se bazira na ideji da ljudska bića imaju univerzalna prava nezavisno od pravne jurisdikcije, vlasti u određenoj državi ili drugih faktora kao što su etničko porijeklo, državljanstvo, rasa ili pol. Ljudska prava su zasnovana na urođenom ljudskom dostojanstvu i uvijek zadržavaju svoj univerzalni i neotuđivi karakter

Diseminacija ljudskih prava

U cilju boljeg upoznavanja građana sa pojmom ljudskih prava i samim pravima koje posjeduju, Centar organizuje niz aktivnosti kako bi diseminacija ljudskih prava dobila svoj najbolji oblik. Tako se pored edukativnih djelatnosti Centra, Centar bavi i organizovanjem izložbi, priredbi i info tačaka kada su u pitanju ljudska prava. Takođe, Centar redovno kritikuje određene procese u društvu, ukazujući na kršenja ljudskih prava, a takođe učestvuje u obimu u kome je to moguće i u kritici, predlaganju i izradi određenih propisa koji imaju doticaja sa ljudskim pravima. Centar isto tako, izrađuje i prerađuje video klipove i filmove vezane za ljudska prava.

Više o konkretnim primjerima diseminacije ljudskih prava u oviru djelatnosti našeg Centra možete saznati klikom ovdje, kao i na našoj Fejsbuk i Instagram stranici.