Druga aktivnost Koalicije

Dan na platnu - druga aktivnost Koalicije

Dan na platnu - druga aktivnost KoalicijeKoalicija za borbu protiv mržnje Banja Luka je održala svoju drugu aktivnost. U parku Petar Kočić u Banjaluci 26. maja 2017. godine obilježen je Međunarodni dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. Ovom prilikom članovi Koalicije i svi prisutni građani i građanke slikanjem slike u okviru akcije “Dan na platnu” su poslali poruku tolerancije.

Aktivnost – Dan na platnu

Aktivnost je imala za cilj da uvede toleranciju i saradnju u sam srž umjetnosti kao njene konstitutivne elemente. Cilj slikanja slike je bila saradnička platforma za ostvarenje krajnjeg cilja – razvoj tolerancije među učesnicima. Svi učesnici su imali određeni prostor na slici u kojem su stvarali dio svog rada. Pritom su ostavljali dovoljno prostora drugim učesnicima da i oni stvaraju svoj dio. Svi koji su učestvovali u slikanju nisu morali imati umjetničke predispozicije.

Sa nama su slikali i stari i mladi, a Banjaluka je pokazala da ima smisla za umjetnost i toleranciju. Mali prostor na kojemu su se stvarale slike je uticao na bliskost i toleranciju među onima koji su slikali. Tako se uticalo na kolektivno povezivanje kroz tradicionalnu umjetnost. Pored mnogih građana i građanki našeg grada, samoj akciji se priključio i veliki broj djece, koja su sa velikom radošću slikala zajedničku sliku. 

Ovo je bila druga u nizu aktivnosti koje će provoditi naša Koalicija.

Koalicija

Sama Koalicija se formirala u okviru projekta Supergrađanke/Supergrađani. Supergrađanke/Supergrađani su predstavnici civilnog društva, lokalnih zajednica, te pojedinci koji rade na sprečavanju incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i promociji pozitivnih primjera tolerancije u BiH i šire. Aktivnosti Koalicije se odvijaju u sferama prevencije incidenata, odgovora na incidente i ukazivanja na alternative mržnji. 

Koaliciju je formiralo više organizacija iz grada na Vrbasu. To su organizacije: Perpetuum Mobile, Zdravo Da Ste, Nova generacija, Volonterski program Fondacije Udružene žene, Genesis Project, Udruženje Slovenaca Republike Srpske “Triglav” Banja Luka, Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka Banja Luka, Udruženje Makedonaca “Jug”, Dobra Vibra, Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore “Lovćen“, kao i naš Banjalučki centar za ljudska prava.