EC Questionnaire

EC Questionnaire

EC QuestionnaireDanas je predstavnik našeg Centra Aleksandar Čičić učestvovao na radnom sastanku organizacija iz Republike Srpske sa predstavnicima Evropske unije. Evropsku uniju su predstavljali g. Kristijan Danielsen, generalni direktor u Evropskoj komisiji koji je zadužen za susjedne zemlje i pregovore o proširenju i nj.e. g. Lars Gunar Vigemark, ambasador Evropske unije u BiH. Ovom sastanku je prisustvovalo osam organizacija iz Republike Srpske. Sve organizacije su bile iz različitih domena djelovanja: ljudska prava, građanski aktivizam, prava manjina itd. Na sastanku se razgovaralo o EC Questionnaire – pripremi odgovora na Upitnik Evropske komisije. Sve organizacije su davale svoje primjedbe na EC Questionnaire iz domena svog djelovanja. 

EC Questionnaire i BCE

Naš Centar je izložio primjedbe o stanju poštovanja ljudskih prava u BiH i osvrnuo se na nesprovođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, nepoštovanje prava na pravično suđenje, odnos prema određenim kategorijama stanovništva uz prijedloge i sugestije kako bi se poštovanje ljudskih prava u BiH moglo popraviti.

Apostrofirano je nesprovođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Posebno se to odnosi na slučajeve diskriminacije i sprovođenja odluka domaćih sudova. Odluke u slučajevima Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina, Zornić v. Bosnia and Herzegovina i Pilav v. Bosnia and Herzegovina, su dokazi da je izborni sistem u Bosni i Hercegovini diskriminacijski postavljen i za konstitutivne narode, i za manjine i za one koji se izjašnjavaju samo kao građani ove države. Na putu prema EU BiH svakako mora riješiti ove probleme. 

Na sastanku smo istakli i potrebu poboljšanja odnosa institucija prema ljudskim pravima. Evropske institucije bi trebalo da još više pritisnu državne organe BiH da provode presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Isto tako, organi bi trebalo da te presude znaju tumačiti i da se povrede više ne dešavaju u drugim postupcima. Pored odgovora na Upitnik, govorili smo i o projektima Banjalučkog centra za ljudska prava koji imaju za cilj da unaprijede poštovanje ljudskih prava u BiH.