Edukacije

U cilju ostvarivanja svojih ciljeva, Banjalučki centar za ljudska prava kontinuirano vrši edukacije o ljudskim pravima, pravu ljudskih prava, građanskom aktivizmu i generalnom pravu, kroz višestepene obrazovne djelatnosti u sklopu krovne djelatnosti Centra: „Edukacija o ljudskim pravima”.

Konferencije, seminari, radionice, treninzi, izložbe, direktne akcije i sl. koje Centar organizuje samostalno ili u saradnji sa partnerima su prevashodno usmjerene na bolje upoznavanje građana, a prevashodno pravnika, politikologa, novinara i studenata društvenih nauka sa ljudskim pravima, pravom i novinama koje dolaze sa razvojem ljudskih prava i demokratije.

Od 2015. do 2022. godine u sklopu edukacija o ljudskim pravima organizovali smo preko stotinu različitih vrsta eksternih i internih edukacija o ljudskim pravima, pravu ljudskih prava i pravu generalno.

Više o edukacijama Banjalučkog centra za ljudska prava možete saznati klikom ovdje, kao i na našoj Fejsbuk i Instagram stranici.