(Naš jezik) Nova publikacija – Ljudska prava u vremenu COVID-19

Sorry, this entry is only available in Bosnian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Banjalučki centar za ljudska prava izdao je novu publikaciju u kojoj je razmatran odgovor organa u Bosni i Hercegovini na pandemiju koju je prouzrokovao koronavirus.

Sama ograničenja ljudskih prava u BiH se mogu posmatrati dvojako. Prvo su ograničenja za koja se čini da su bila nužna zbog pandemije, a drugo su ograničenja koja nisu bila nužna, koja su bila nezakonita i neproporcionalna i pri kojima nisu poštovani standardi ljudskih prava.

Nažalost, mjere koje su organi vlasti u BiH uveli često nisu zadovoljile standarde ljudskih prava, pri čemu je prije svega u pitanju bila proporcionalnost. 

Ovaj izvještaj je rezultat saradnje Banjalučkog centra za ljudska prava iz Banje Luke i Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini i velikim dijelom se zasniva na monitoringu Misije u okviru poštovanja ljudskih prava u BiH tokom pandemije. 

Mogućnost da se oslonimo na saradnju sa Misijom, građane/građanke i organe vlasti na svim nivoima, dozvolila nam je da u određenoj  mjeri istražimo aspekte odgovora države na pandemiju, kao i da utvrdimo i suočimo se sa pitanjima koja su u suprotnom mogla ostati neobjavljena.

Osim toga, u našoj analizi smo uzeli u obzir odluke, akte i druge dokumente koje su donijele relevantne institucije u BiH, kao i izvještaje, izjave za medije i druge informativne materijale, koje su objavile relevantne organizacije civilnog društva, o pitanjima poštovanja ljudskih prava u vrijeme pandemije COVID-19. Na kraju, pratili smo medije i uključili odgovarajuće informacije u ovu analizu.

Svakako da je bilo nemoguće obraditi u potpunosti sva pitanja o poštovanju ljudskih prava, ali se nadamo da smo obradili najznačajnije stavke koje se odnose na vezu pandemije sa ograničavanjem ljudskih prava u BiH. Publikacija uključuje događaje zaključno sa avgustom 2020. godine.

Publikaciju na našem jeziku možete preuzeti ovdje: Ljudska prava u periodu COVID-19 

Publikaciju na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje: Human Rights in Times of COVID-19