Film – Priča o ljudskim pravima

Priča o ljudskim pravima

Priča o ljudskim pravima je adaptirana i prevedena na jezik koji se većinski govori na prostoru bivše Jugoslavije. Banjalučki centar za ljudska prava u sklopu svojih aktivnosti u koje spada i podizanja svijesti i edukacija građanki i građana o ljudskim pravima je adaptirala i prevela za prostor bivše Jugoslavije mini dokumentarni film pod nazivom “Priča o ljudskim pravima”, po dozvoli za adaptaciju, prikazivanje i neprofitnu distribuciju od međunarodne organizacije United for Human Rights. Organizacija United for Human Rights je usmjerena na implementaciju Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (1948) na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Šta su ljudska prava? Kako su nastala? Gdje se ona štite? Sve ovo se može saznati u mini dokumentarnom filmu “The Story of Human Rights” u proizvodnji United for Human Rights i Youth for Human Rights International, koji je preveden za potrebe građana država koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije.

Mini istorija ljudskih prava, njihov razvoj i način na koji se trebaju štititi i poštovati su na interesantan način prikazani u ovom mini dokumentarnom ostvarenju u koprodukciji dvije organizacije United for Human Rights i Youth for Human Rights International. Naš centar se potrudio da prevod i adaptacija za naš prostor budu što vjerniji originalu a da sama priča bude razumljiva svakome ko je bude gledao na području bivše Jugoslavije (izuzev Makedonije i Slovenije).

Priča o osnovnim pravima svakog čovjeka je urađena sa prevodom na jezik(e) koji se govori na području Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore od strane prevodioca i konsultanta u našem BCE-u Nataše Lemajić, a adaptirana i uređena je od strane našeg tehničkog tima.

Dozvoljeno je dijeljenje ovog videa, postavljanje na svoje kanale kao i njegovo javno prikazivanje, isključivo u nekomercijalne svrhe i u cilju edukacije građanki i građana o ljudskim pravima. Pri svakom prikazivanju moraju se naznačiti autori ovog filma (United for Human Rights i Youth for Human Rights International), Banjalučki centar za ljudska prava kao organizacija koja je adaptirala film i Nataša Lemajić koja je film prevela.

Priča o ljudskim pravima – gledanje

Film sa prevodom možete pogledati na videima ispod.