Formirana Koalicija protiv mržnje Banja Luka

Formiranje Koalicije Banja Luka

Koalicija protiv mržnje Banja LukaDanas je u banjalučkom “Staklencu” formirana Koalicija protiv mržnje Banjaluka. Koalicija je formirana sa ciljem promocije principa tolerancije, jednakosti i poštovanja različitosti.

Koalicija za borbu protiv mržnje Banja Luka će aktivno raditi na prevenciji i borbi protiv djela i incidenata počinjenih iz mržnje i predrasuda. Uz podršku OSCE – Misije u Bosni i Hercegovini, Koaliciju je formiralo više organizacija iz grada na Vrbasu. To su organizacije: Perpetuum Mobile, Zdravo Da Ste, Nova generacija, Volonterski program Fondacije Udružene žene, Genesis Project, Udruženje Slovenaca Republike Srpske “Triglav” Banja Luka, Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka Banja Luka, Udruženje Makedonaca “Jug”, Dobra Vibra, Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore “Lovćen“, kao i naš Banjalučki centar za ljudska prava.

Koalicija se formirala u okviru projekta Supergrađanke/Supergrađani. Supergrađanke/Supergrađani su predstavnici civilnog društva, lokalnih zajednica, te pojedinci koji rade na sprečavanju incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i promociji pozitivnih primjera tolerancije u BiH i šire. Aktivnosti koalicija se odvijaju u sferama prevencije incidenata, odgovora na incidente i ukazivanja na alternative mržnji. 

Koalicija protiv mržnje Banja Luka

Prije samog formiranja Koalicije održano je nekoliko sastanaka organizacija sa OSCE-om. Na tim sastancima se napravio plan rada i aktivnosti za tekuću godinu. Takođe, na tim sastancima su izabrane i osobe koje će voditi Koaliciju u ovoj godini. Za koordinatore Koalicije su jednoglasno izabrani: naša Tamara Udovčić i Toni Ostojić iz Udruženja Makedonaca “Jug”.

Aktivnost 3. maja je počela obilaskom vjerkih objekata u Banjaluci. Posjećeni su katolički, pravoslavni i islamski objekti u gradu. Nakon toga je uslijedilo predavanje o zločinima počinjenim iz mržnje. Predavanje je održala Misija OSCE-a u BiH.

Poslije završetka predavanja uslijedilo je svečano potpisivanje sporazuma o saradnji i pristupilo se i pravnom formiranju Koalicije. Sporazum je ispred Centra potpisao naš direktor Dejan Lučka.

Vjerujemo da će u budućnosti Koalicija protiv mržnje Banja Luka jačati i rasti i zajedno sa drugim koalicijama raditi na eliminisanju mržnje iz svakodnevice našeg društva.

Fotografije sa formiranja Koalicije možete vidjeti u dodatku, ili u našoj galeriji

Video snimke sa formiranja Koalicije možete vidjeti u dodatku, ili u našoj video sekciji.