Freedom of Assembly… and Justice for David group

Freedom of Assembly... and Justice for David group BCE

Banjalučki centar za ljudska prava je izdao novu publikaciju o pravima na slobodu izražavanja i okupljanja u Republici Srpskoj/BiH kroz prizmu slučaja grupe „Pravda za Davida”. U samom tekstu su ukratko analizirani događaji vezani za okupljanja grupe i dati su pregled i kratka analiza domaćih i međunarodnih propisa i standarda koji bi trebalo da se poštuju u vezi sa slobodama okupljanja, izražavanja i kretanja.

Naziv publikacije je: “Freedom of Expression and Freedom of Assembly in Bosnia and Herzegovina in 2018 and 2019 Through the Case of the `Justice for David` Group”.

Publikacija je dostupna samo na engleskom jeziku.

Autor publikacije je naš direktor Dejan Lučka.

O publikaciji

U ovoj publikaciji se nalazi kratka analiza određenih standarda u oblasti ljudskih prava iz domena prava na slobodno izražavanje i slobodno okupljanje, a koji se odnose na slučaj okupljanja grupe „Pravda za Davida”, koja se okupljala u vezi sa ubistvom Davida Dragičevića.

David Dragičević, student iz Banje Luke, pronađen je mrtav 24. marta 2018. godine, nakon šest dana potrage , a njegova smrt se, prema verziji koju prezentuju državni organi, desila pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Kontatovano je jedino da je David ubijen, i to tako što je tužilaštvo pokrenulo istragu protiv više NN lica zbog sumnje da su izvršili ubistvo Davida Dragičevića, ali i to tek nakon ogromnog pritiska javnosti. Prva verzija javnih organa je bila da je David izvršio samoubistvo nakon krađe. Do danas, od strane institucija RS i BiH, nije otkriveno ko je ubio Davida.

Grupa i pokret „Pravda za Davida” prerasli su u najveći takav pokret u BiH. Osnovni zahtjev je uvijek bio odgovor na pitanje ko je ubio Davida, a pored toga su se mogli čuti i zahtjevi za pravnom i uređenom državom i boljom zaštitom ljudskih prava. Nažalost, fokus cjeloupnog slučaja se skrenuo sa otkrivanja ubica Davida Dragičevića i prebacio na druge strane.

Publikaciju u cjelosti možete preuzeti na sljedećem linku: Freedom of Expression and Freedom of Assembly in Bosnia and Herzegovina in 2018 and 2019 Through the Case of the `Justice for David` Group