Gostovanje na RTRS-u članova Banjalučkog centra za ljudska prava

Gostovanje Banjalučkog centra za ljudska pravaGosti Jutarnjeg programa Radio televizije Republike Srpske 25. aprila 2016. godine bili su članovi Banjalučkog centra za ljudska prava, Dejan Lučka i Milan Bašić. U sklopu emisiji naši predstavnici dotakli su se velikog broja zanimljivih tema, kao i pitanja koja su od presudnog značaja za prava građana Bosne i Hercegovine.

Članovi Banjalučkog centra su pričali o…

Dejan i Milan su govorili o Banjalučkom centru za ljudska prava, o tome kako je nastala sama ideja za nastanak naše organizacije, ko su bili inicijatori i neposredni sprovodioci stvaranja jedinog aktivnog centra koji je fokusiran na ljudska prava u Republici Srpskoj. Milan je pričao o raznolikosti savjeta koju članovi Banjalučkog centra mogu dati, a koji su vezani za ljudska prava, dok je Dejan pričao o nedovoljnoj informisanosti građana kada su u pitanju njihova ljudska prava, a pogotovo kada su u pitanja prava koja su propisana u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Naglasio je i da državne pravosudne institucije nemaju pravo da odugovlače u nedogled postupak pred sudom, jer se time krši pravo na pošteno suđenje, koje je propisano članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Takođe je istakao da često u svom okruženju možemo čuti rečenice kao što su “to je moje ljudsko pravo” ili “žaliću se do Strazbura” što je još jedan pokazatelj da građani nemaju dovoljno informacija o tome koja prava posjeduju i kako i kada mogu tražiti zaštitu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Isto tako, riječi je bilo i o publikaciji koju uskoro izdaje Banjalučki centar za ljudska prava pod nazivom “Kako zaštiti svoja ljudska prava?” u kojoj će se pokušati objasniti svakom građaninu, a pogotovo građanima bez znanja iz oblasti prava, kako mogu zaštiti svoja ljudska prava, ukoliko su ona prekršena. Banjalučki centar za ljudska prava se odlučio za izradu i izdavanje ove publikacije zbog razloga nedovoljne informisanosti nepravničkog dijela javnosti o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti.

Dejan i Milan su govorili i o stanju ljudskih prava u Republici Srpskoj te na koje načine građani mogu dobiti pomoć ukoliko smatraju da su im njihova prava ugrožena. Emisija je završena sa pozivom svim građanima da se informišu o pravima koje posjeduju, jer će samo tako znati kada im je koje pravo ugroženo.

Gostovanje u cjelini možete pogledati u videu ispod: