Istraživanja

Istrazivanja - Banjalucki centar za ljudska prava

Istraživanja o ljudskim pravima su dio aktivnosti kojima Banjalučki centar za ljudska prava želi da istakne važnost ljudskih prava u cjelokupnom pravno-društvenom sistemu Bosne i Hercegovine. Banjalučki centar za ljudska prava sprovodi istraživanja o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, o kršenju ljudskih prava, o mogućnosti za napredak u primjeni i poštovanju ljudskih prava, kao i o zastupljenosti izučavanja ljudskih prava na pravnim fakultetima.

Centar ovo radi putem kontinuiranog praćenja poštovanja ljudskih prava i njihovih kršenja, uporednog proučavanja evropskih standarda iz oblasti ljudskih prava i poređenja sa onim u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ispitivanja poznavanja ljudskih prava od strane građana i evaluacije materije koja se izučava u školama, te putem ispitivanja studenata o tome koliko poznaju ljudska prava i statističkim mjerenjem relevantnih pokazatelja koji ukazuju na zastupljenost ljudskih prava i poštovanja prava ljudskih prava u cjelokupnom društvu.

U okviru ovih istraživanja Centar izdaje publikacije u elektronskoj i štampanoj formi u kojoj su predstavljeni istraživani statistički parametri i date sugestije sa zaključcima i smjernicama za poboljšanjem poštovanja ljudskih prava.

Ljudska prava na pravne fakultete

Takođe, pored istraživačkog djelovanja, Centar se usmjerio i ka cilju zagovaranja obaveznog uvođenja predmeta „Ljudska prava” ili „Ljudska prava i demokratija” na sve pravne fakultete (i one u državnom i one u privatnom vlasništvu) u okviru obrazovnog sistema u visokom školstvu cijele Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Više

Više o istraživanjima o ljudskim pravima možete saznati klikom ovdje, kao i na našoj Fejsbuk i Instagram stranici.