Јавно објављивање пресуда на интернету

Javno objavljivanje presuda na internetu

 


Чланак који је наш директор Дејан Лучка написао за Рестарт Српска

Чланак је доступан на сљедећем линку: 
Јавно објављивање пресуда на интернету


Правосуђе у Републици Српској свакодневно се носи са мноштвом проблема. Од недостатка средстава (која би помогла да нпр. судије имају много веће плате, због јачања њихове независности у раду или да сви приправници буду плаћени за свој рад), преко пресуда за чије је доношење некада потребан невјероватно дуг период, до лоше опремљености појединих судова.

Проблемима свакако не доприносе контроверзне одлуке судова у одређеним случајевима. Било да се ради о кривичним дјелима против полног интегритета у коме починиоци тих дјела добију симболичне казне или о привредним малверзацијама и тужбама које на крају буду одбачене или одбијене на судовима, судске одлуке често знају бити извор правне и животне несигурности коју осјећају грађани. Због таквих пресуда грађани немају повјерење у правосудне органе, јер сматрају да су они под утицајем друге гране власти, странака, „бизнисмена“ или некога четвртог. Девалвирање осјећаја да се у Републици Српској може добити праведна пресуда у било ком поступку (грађанском, кривичном или управном) довела је до тога да све мање људи сматра да је судска власт независна.

Како ријешити тај проблем?

Рјешење овог проблема није једноставно. За рјешавање је потребан континуиран и вишегодишњи интердисциплинарни рад стручњака из правне, политиколошке, економске и других области и примјењивање рјешења до којих се дође у пракси.

Један од првих корака ка „оздрављењу“ судова у Републици би свакако требало да буде јавно објављивање на интернет сервису пресуда свих судова у Српској. Дакле, основни и окружни судови, Врховни суд, окружни привредни судови и Виши привредни суд би све своје пресуде требало да објаве на специјализованом интернет сервису за претрагу и читање судских одлука. Добра пракса у овом смислу већ постоји у Републици. То су свакако портали на којима се могу наћи одређене пресуде нпр. Вишег привредног суда (https://goo.gl/7wejeG) или пресуде Врховног суда (https://goo.gl/YRkXQe). Такође, када је у питању цијела БиХ, ту је портал на коме се могу наћи одлуке Уставног суда (https://goo.gl/Qf3yYv).

Наравно, при објављивању пресуда на интернету би се обратила посебна пажња на поштовање закона и заштиту приватности одређених лица. Ту прије свега мислим на посебну заштиту малољетника, посебну заштиту жртава у случајевима силовања и сл. Најбољи примјер како организовати потпуно функционалан систем претраге предмета по многим карактеристикама (врсти случаја, датуму, кључним ријечима, повредама одређених одредби…) је интернет портал HUDOC. На њему се могу наћи пресуде Европског суда за људска права у Стразбуру (https://goo.gl/3UNe3E).

Објављивање свих пресуда није посао који се може урадити преко ноћи. То је дугогодишњи процес који треба да се ради на здравим основама уз ангажовање стручњака из области које су потребне да се све уради на најбољи могући начин.

Десет разлога зашто би објављивање пресуда на интернету биле добра ствар за Републику Српску, односно за њене грађане:

  1. Већа транспарентност судске власти.
  2. Повећање правне сигурности.
  3. Судске одлуке и судије које их доносе би тиме били лакше „надгледани“ од стране грађана и медија.
  4. Лакша морална контрола рада судија и судова.
  5. Повећава се могућност боље хармонизације и уједначавања праксе.
  6. Грађани, привредна друштва и остала правна лица би добили лакши и бржи увид у спорове који су слични њиховим. Тиме би они могли лакше процијенити могући исход свог спора и тако спријечити могуће тужбе и парничења.
  7. Лакша статистика, праћење и компарација одлука од стране специјализованих институција и организација цивилног друштва.
  8. Вишеструка корист за правне факултете. Лакше истраживање праксе за научну анализу асистената и професора и лакша доступност одлука за додатна истраживања студената.
  9. Вишеструка корист за адвокате, адвокатске приправнике и све професионалце који имају везе са правосуђем. Идући од бржег и лакшег прегледа судске праксе долазећи до лакшег усавршавања. Све ово због доступности великог броја материјала на сваком мјесту на коме постоји могућност прикључења на интернет.
  10. Лакше провјеравање чињеница које се парцијално појаве у јавности, а у вези су са случајевима који се појављују пред судовима.


Оригиналан чланак: