Konferencija: Državno korišćenje sile (policijska represija ili demokratsko pravo države)

Konferencija - Drzavno koriscenje sile (policijska represija ili demokratsko pravo države)

Put pravde – Pravda za Davida, Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini i Banjalučki centar za ljudska prava organizuju regionalnu konferenciju sa panel diskusijama, pod nazivom: „Državno korišćenje sile (policijska represija ili demokratsko pravo države)”.

Ponašanje policijskih organa u mnogim slučajevima izaziva velike kontroverze u društvu, bilo to postupanje sa aktivistima različitih organizacija, ono prema izbjeglicama i migrantima, prema demonstrantima ili prema građanima u svakodnevnim situacijama.

U javnosti se često mogu vidjeti različiti komentari u vezi sa drugačijim postupanjem i kažnjavanjem represivnih organa prema građanima za iste ili slične prestupe, kao i diskriminatornim nastupom policije prema određenim grupama i pojedincima. Neka od ovih postupanja su čak i dokazano bila nelegalna što se pokazalo i kroz određene sudske presude.

Takođe, nerijetko se od strane policijskih organa, naročito u Bosni i Hercegovini, najavljuju izmjene zakona koji regulišu javni red i mir, policiju i unutrašnje poslove i javna okupljanja, i to u pravcu većih policijskih ovlašćenja, a smanjenja prava građana.

U vezi sa ovim, ali i drugim povezanim pitanjima, na konferenciji će, u tri panela, biti rasprave o tome gdje počinje nasilje a prestaje pravo kada je u pitanju policija i njen odnos prema građanima, kakav je odnos aktivizma, protesta, građanskog otpora i državnog monopola sile i da li i kako demokratija može da funkcioniše u raljama nedemokratskih metoda.

Panelisti na događaju su novinari, pravnici, advokati, političari, službenici međunarodnih organizacija i aktivisti. Kao učesnici skupa, pored izlagača, pozvani su naučnici, predstavnici institucija, nezavisni intelektualci, predstavnici akademske zajednice, studenti i novinari.

Prisustvo i učestvovanje na Konferenciji je slobodno i otvoreno za sve građane_ke.

Program samog događaja se nalazi u posebnom dokumentu pod nazivom „Program – Državno korišćenje sile (policijska represija ili demokratsko pravo države)”, odnosno ovdje.

Konferencija se održava 4. juna 2022. godine (subota) u hotelu „Bosna” u Banjoj Luci, sa početkom u 10 časova.

Video najavu Konferencije možete vidjeti ispod ili na sljedećem linku: https://youtu.be/J-3dVVfJgOc