Konferencija – Socijalna prava u digitalnom dobu

Socijalna prava u digitalnom dobu

Banjalučki centar za ljudska prava i Fondacija Friedrich Ebert Banja Luka, organizuju konferenciju pod nazivom „Socijalna prava u digitalnom dobu”, povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava 2019. godine, na kojoj će se govoriti o statusu socijalnih modela u novom dobu – dobu digitalizacije, u Bosni i Hercegovini i regionu. Konferencija će se održati 18. decembara 2019. godine, sa početkom u 12.00 časovac u hotelu „Bosna” u Banjoj Luci. Prisustvo konferenciji je slobodno i besplatno.

Teme

Na konferenciji će se govoriti i o tome da li je novo digitalno doba u stvari i kraj socijalnih modela kakve poznajemo, i o tome da li se radno zakonodonosilaštvo i propisi o radnom vremenu gube u eri novih tehnologija.

Takođe, raspravljaće se i o temama socijalnih preduzeća i do kojeg nivoa ona postoje u Bosni i Hercegovini, kao i da li entiteti i država podržavaju primjenu novih tehnologija u poboljšanju poslovanja i povećanju broja socijalnih preduzeća.

Na konferenciji će biti riječi i o tome kako se pojavom digitalizovane ekonomije otvaraju nove mogućnosti i kako se putem samozapošljavanja i preduzetničkih ideja može poboljšati socijalni status, kao i da li ekonomija ide putem toga da većina građana postane samozaposlena.

Program konferencije

Na konferenciji će biti održana tri izlaganja sa diskusijom o stanju i problemima u vezi sa socijalnim pravima i novom digitalnom dobu.

Izlagači na događaju su profesionalci koji se bave socijalnim pitanjima, problematikom socijalnih preduzeća, kao i preduzetništva. Kao učesnici skupa, pored izlagača, pozvani su naučnici, univerzitetski profesori, predstavnici institucija, nezavisni intelektualci i predstavnici akademske zajednice, studenti i novinari.

Prisustvo je slobodno i besplatno i otvoreno je za sve zainteresovane građane_ke.

Program (Agendu) konferencije možete preuzeti ovdje: https://drive.google.com/open?id=1jaRS9Gj-DB-4OgnQfHc5jgsuquugRySJ

[gdlr_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=nc2SK53ocXc” ] 

Konferencija se održava 18. decembra 2019. godine (srijeda) u hotelu „Bosna” u Banjoj Luci, sa početkom u 12 časova.

SATNICA I AGENDA U OKVIRU PROGRAMA

12.00

Otvaranje konferencije

Uvodni govor:

Dejan Lučka, direktor Banjalučkog centra za ljudska prava

12.10

Izlaganje sa diskusijom:

SOCIJALNA PRAVA U DIGITALNOM VREMENU

Mladen Mirosavljević, profesor na Banja Luka College         

12.45

Pauza

13.00

Izlaganje sa diskusijom:

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U BOSNI I HERCEGOVINI U NOVOJ DIGITALNOJ ERI

Ranka Ninković Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini

13.35

Pauza

13.50

Izlaganje sa diskusijom:

DIGITALNE TEHNOLOGIJE, SAMOZAPOŠLJAVANJE I ŽIVOTNI STANDARD

            Vladimir Ćorda, direktor u d.o.o. Virtuo

Moderator:

Dragan Todorović, Banjalučki centar za ljudska prava

14.25

Ručak