Kontakt radio – intervju sa direktorom BCE-a

Kontakt radio intervjuKontakt radio/portal je napravio intervju sa direktorom Banjalučkog centra za ljudska prava Dejanom Lučkom. U četvrtak, 10. decembra 2015. godine Banjalučki centar za ljudska prava je u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i OSCE-om BiH, organizovao izložbu sa panel diskusijom na temu izbjegličke problematike. Događaj je organizovan baš na ovaj datum iz razloga što se 10. decembar obilježava kao međunarodni dan ljudskih prava.

Kontakt radio/portal intervju

Ovaj događaj ispratili su mediji. Među mnogobrojnim medijima bio je i „Kontakt radio/portal“ koji je intervjuisao direktora i osnivača BCE-a Dejana Lučku. Dejan je tom prilikom naglasio veliki značaj izložbe.

Nažalost, velika većina stanovništva zemalja kroz koje prolaze izbjeglice i migranti ne znaju razzliku između izbjeglice i migranta. To utiče na efikasan tretman ove populacije i na odnos prema njihovim pravima i obavezama, u skladu sa međunarodnim propisima. 

Na pitanje kakvo je stanje sa poznavanjem ljudskih prava u našoj zemlji direktor BCE-a odgovara:

Sama zakonska regulativa daje mnogo prava ljudima, ali naravno ne dovoljno. Nažalost, ta prava u praksi nisu dovoljno provedena, odnosno institucije, pa i građani, ih ne poštuju. U jednu ruku to je zbog samog nepoznavanja prava koja svaki čovjek posjeduje, a u drugu to je zbog ignorisanja samih prava. Mi npr. imamo Evropsku konvenciju o ljudskim pravima čija je Bosna i Hercegovina potpisnica, koja bi se trebala primjenjivati i prije bilo kojeg ustava u Bosni i Hercegovini (pošto ih imamo nekoliko, od Ustava Republike Srpske do Federacije i vrhovnog Ustava same države), i prije svakog zakona u našoj državi. Nažalost, naši sudovi tu Konvenciju ne primjenjuju na pravilan način na koji bi se ona trebala primjenjivati.

Nastanak našeg Centra

On je takođe istakao da je Banjalučki centar za ljudska prava osnovan iz realne potrebe da Republika Srpska dobije organizaciju kakvu zaslužuje, koja će se svom snagom boriti da naglasi značaj ljudskih prava, pruži osnovna znanja iz ove oblasti i učini konkretne korake u borbi za veće poštovanje ljudskih prava i sloboda.

Cilj ove organizacije je upravo da ukaže na takve međunarodne akte koji bi trebali da nađu primjenu u praksi. Bosna i Hercegovina nažalost kaska sa primjenom prava i za Evropom i za Zapadom. Cilj centra za ljudska prava je upravo da na to ukažu stanovništvu BIH.

Nastavak rada našeg Centra

Direktor Lučka u nastavku intervjua za Kontakt radio/portal najavio je da će centar i u budućnosti poduzimati napore kako bi se relizovale projektne aktivnosti i programi za zaštitu i unapređenje ljudskih prava u Republici Srpskoj, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini. Naš Centar je mlada organizacija, ali raspolaže sa dovoljno kapaciteta za djelovanje u ovoj oblasti prava. Pred njom i njenim članovima su novi poduhvati koji će biti uspješno okončani kao i obilježavanje dana ljudskih prava na Pravnom fakultetu u Banjaluci.

Cijeli intervju sa Dejanom možete pročitati ovdje.