Kontakt

Kontakt – osnovne informacije

Na ovom mjestu možete dobiti podatke kako stupiti u direktan kontakt sa timom Banjalučkog centra za ljudska prava. Pri kontaktiranju Centra, potrebno je da navedete određene osnovne podatke kao što su Vaše ime i prezime, kao i da napišete naslov poruke koju šaljete (ukoliko šaljete e-mail). Nakon što popunite tražene podatke u odgovarajuće rubrike u e-mailu, na mjesto za tekst poruke napišite razlog Vašeg obraćanja.

Kontakt strana

Na e-mail sa kojeg ste poslali poruku, dobićete odgovor u najkraćem mogućem vremenu. Ukoliko odgovor nije stigao, a poslali ste poruku prije više od sedam dana, provjerite spam folder na Vašem e-mailu, ili pošaljite direktan e-mail na info@blchr.org.

Načini kontaktiranja

Možete nas kontaktirati preko naše e-mail adrese za odnose sa građanima i organizacijama. Naša kontakt adresa je: info@blchr.org

Isto tako, kanal komunikacije može biti i privatna poruka poslana na našu stranicu na Facebooku, koja se nalazi na sljedećoj adresi: Banjalučki centar za ljudska prava (klikom na plava slova otvara Vam se naša zvanična stranica na društvenoj mreži Facebook).

Članovi tima Banjalučkog centra za ljudska prava imaju i svoje sopstvene e-mail adrese na nalogu Centra, tako da i preko njih možete poslati poruku nekom od članova tima Banjalučkog centra za ljudska prava. Ukoliko odgovor na e-mail koji ste poslali članu tima nije stigao, a poruku ste poslali prije više od sedam dana, pošaljite direktan e-mail na info@blchr.org.

Poimenične elektronske adrese našeg tima su sljedeće:

  • Dejan Lučka (direktor): dejan.lucka@blchr.org
  • Dragan Todorović (zamjenik direktora i rukovodilac Pravnog odjeljenja): dragan.todorovic@blchr.org
  • Nataša Lemajić (konsultantkinja): info@blchr.org
  • Aleksandar Čičić (Pravno odjeljenje): aleksandar.cicic@blchr.org
  • Milorad Srebro (Pravno odjeljenje): info@blchr.org
  • Aleksandar Krpić (Pravno odjeljenje): info@blchr.org

Više informacija o tome kako kontaktirati pojedinačnog člana tima Banjalučkog centra za ljudska prava (preko društvenih i poslovnih mreža kao što su Facebook, Linkedin i sl.) možete dobiti klikom na sljedeći link: Tim

Vaš Banjalučki centar za ljudska prava