KORA4 konferencija

Konferencija KORA4Prethodnih dana, naši predstavnici Tamara Udovčić i Aleksandar Krpić učestvovali su na četvrtoj Konferenciji omladinskog rada pod nazivom KORA4.

Konferencija je organizovana od 21. do 23. 12. 2016. godine u Domu omladine u Banjaluci. Organizatori su bili  „M.O.C.A.R.T. Republike Srpske – Mreža Omladinskih Centara za animiranje, razvoj i trening“ i „Perpetuum mobile“ – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske.

Četvrta konferencija omladinskog rada u Republici Srpskoj je okupila  ključne aktere u radu sa mladima iz mreže omladinskih centara u Republici Srpskoj,  kao i organizacije iz Republike Srpske i Srbije, te predstavnike institucija.

Tok Konferencije KORA4

Ministrica porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske Jasmina Davidović otvorila je konferenciju. Učesnici su za tri dana imali priliku da učestvuju u različitim radionicama, Stručnom skupu „Značaj omladinskog rada“, kao i savjetovanju o problemima sa kojima se susreću organizacije sa predstavnicima Poreske uprave, Fonda PIO i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Prvi dan Konferencije KORA4 je bio posvećen razvoju partnerstava i zajedničke saradnje omladinskih centara. Ovo se odnosilo na omladinske centre u Republici Srpskoj i Srbiji. Drugi dan Konferencije je održan Stručni skup „Značaj omladinskog rada“. Na Konferenciju su učestvovali i predstavnici Poreske uprave i fonda PIO Republike Srpske. Sa njima je bilo organizovano savjetovanje o problemima sa kojima se susreću omladinske organizacije i udruženja. Posljednjeg dana Konferencije, održana je i godišnja skupština mreže M.O.C.A.R.T Republike Srpske.

Cilj Konferencije KORA4 je bio jačanje omladinskog sektora u Republici Srpskoj. To se treba odvijati kroz razvijanje međusobnih partnerstva i zajedničke saradnje. Takođe, potrebno je da dođe i do što većeg umrežavanja sa organizacijama iz Republike Srpske i Srbije, u cilju jačanja saradnje.

Konferencija je bila veoma dobro organizovana i okupila je relevante sudionike. Naši predstavnici su aktivno učestvovali u svim aktivnostima na konferenciji.