Lejla Čolak: ISPOVIJEST

Lejla Lejla Čolak: ISPOVIJESTČolak: ISPOVIJEST je kratka priča novinarke Lejle Čolak o svemu što je prošla u vezi sa objavljivanjem Facebook statusa, u kome je kritikovala nošenje burke i vjerskih obilježija. Njen stav je bio da je vjera intimna stvar svakog pojedinca.

Zbog javnog izražavanja takvog mišljenja, dobila je različite prijetnje. Prijetnje su joj stizale preko ličnih poruka i društvenih mreža. Kretale su se od toga da je treba silovati do toga da ju je potrebno „očistiti“. Određene prijetnje su stigle čak i od vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zbog opasnosti po sopstveni život i učestalih prijetnji, Lejla je morala napustiti svoju državu.

Pitanja na koja je Lejla odgovorila

Zbog ukazivanja na kršenja ljudskih prava u BiH, oblavljujemo njenu ispovijest. U svom obraćanju Lejla je odgovarala na sljedeća pitanja našeg centra:

 1. Opišite nam kako se odigravala cjelokupna situacija oko Vašeg statusa na Vašem profilu na Facebooku? Dakle, kako ste napisali status, šta Vas je ponukalo na to i šta je uslijedilo nakon toga.
 2. Kakve ste sve prijetnje dobijali?
 3. Da li je bilo fizičkih nasrtaja na Vas?
 4. Da li su državne institucije (npr. policija) uradile išta da Vam osiguraju sigurnost? Koje su Vam preporuke davali, da li su Vam nudili zaštitu i sl.
 5. Kako ste se osjećali u svom gradu nakon silnih prijetnji?
 6. Da li ste zbog silnih prijetnji morali napustiti BiH?
 7. Da li ste očekivali ovakve reakcije kad ste pisali sporni tekst tj. da li ste uopšte, i u najcrnjim snovima, mogli da pretpostavite scenario koji se desio nakon objavljivanja statusa?
 8. Da li ste očekivali „više“ od institucija, građana i NVO sektora u BiH? Sve ovo u pogledu zaštite, osude, mogućih protesta i sl. Tipa: kada se npr. radi o optuženima za ratne zločine (Srbima, Hrvatima ili Bošnjacima) u svakom trenutku imamo hiljade ljudi koji bi izašli na ulice braneći „njhova prava“, ali kada se djevojci prijeti silovanjem i smrću i optužuje je se za blafesmiju u XXI vijeku, rijetko ko bi zbog tog izašao na ulicu.
 9. Da li postoji sloboda govora u BiH?
 10. Da li ste ranije u svojoj profesionalnoj karijeri bili u situacijama kada je Vaše pravo na slobodu govora bilo ugroženo?
 11. Da li religija u BiH (hrišćanska – pravoslavna/katolička, islamska) ima primat nad slobodom govora?
 12. Šta Vaš slučaj govori o svijesti u nasem društvu i da li mislite da će se takva svijest promijeniti u budućnosti?
 13. Kako se boriti protiv osoba kao sto je Mirza Džidić i spriječiti da takvi prisiljavaju druge da napuste BiH?

Međunarodni dan ljudskih prava i poštovanje prava u BiH

Široj javnosti Lejlinu ispovijest simbolično predstavljamo na Međunarodni dan ljudskih prava 10.12.2016. godine. Priču objavljujemo kao podsjetnik da se još mnogo mora raditi na poštovanju i zaštiti ljudskih prava u BiH.

Video “Lejla Čolak: ISPOVIJEST” možete pogledati u nastavku ili u našoj sekciji Video.