Linkovi

Na ovoj stranici možete naći korisne linkove prema internet sajtovima državnih i nedržavnih institucija i organizacija koje su vezane za ljudska prava. linkovi

Klikom na plus ispred naziva svake institucije/organizacije, otvoriće vam se padajući meni. Klikom na naziv svake institucije/organizacije u padajućem meniju, koji je u plavoj boji, otvara vam se nova stranica na kojoj možete pristupiti internet sajtovima tih institucija/organizacija.

Linkovi, linkovi, linkovi, linkovi

Zakonodonosioci

Narodna skupština Republike Srpske

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

Pravosudne institucije

Ustavni sud Republike Srpske

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj

Vrhovni sud Republike Srpske

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Sud Bosne i Hercegovine

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine

Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine

Republičko tužilaštvo Republike Srpske

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine

Vlade i vijeće ministara

Vlada Republike Srpske

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine

Ministarstva

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

Ministarstvo privrede, energetike i razvoja Republike Srpske

Ministarstvo pravde Republike Srpske

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske

Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju Republike Srpske

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine

Agencije

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine

Agencija za državnu upravu Republike Srpske

Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine

Fondovi

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske

Fond stanovanja Republike Srpske

Linkovi organizacija koje se bave ljudskim pravima

Beogradski centar za ljudska prava

Institucija ombudsmana/ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

OSCE Misija u Bosni i Hercegovini

Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu

Centar za ljudska prava Mostar

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj

Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini

Udruženje Vaša prava

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini

Transparency International Bosnia and Herzegovina

Razno

Direkcija za evropske integracije

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Dom za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske

Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine

Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine

Odbor za zaštitu životne sredine Republike Srpske

Odbor za ustavna pitanja Republike Srpske

Vijeće Naroda Republike Srpske