Marš za 8. mart – ŽENE su ljute, žene više NE ĆUTE!

Mars za 8. mart

Pozivamo građanke i građane, predstavnike/ce medija na Osmomartovski marš u Banjaluci 8. marta u 12 časova.

Okupljamo se na platou kod Narodnog pozorišta Republike Srpske i idemo do Trga Krajine.

Marš održavamo pod sloganom „Žene su ljute, žene više ne ćute”!

Ljute smo zato što:

  • je prošle godine ubijeno 10 žena, a zabilježeno je i 7 pokušaja ubistava žena;
  • je od ukupnog broja prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, u 2022. godini procesuirano samo 35% slučajeva;
  • se zakonom predviđene mjere zaštite izriču u samo 10% slučajeva nasilja u porodici;
  • je za dvije i po godine u sigurnim kućama u BiH zbrinuto 1378 žena i djece žrtava nasilja;
  • je stopa zaposlenosti muškaraca 67,7%, a žena 40%;
  • je političko učešće muškaraca 73%, a žena tek 27%;
  • žene predstavljaju samo 1/4 izabranih zvaničnica na svim nivoima vlasti u BiH;
  • je imovina u rukama muškaraca, kako su muškarci vlasnici i suvlasnici nekretnina u 70% slučajeva;
  • živimo u neravnopravnosti.

U ime onih žena koje su svirepo ubijene, u ime onih žena koje svaki dan trpe nasilje, u ime onih žena kojima je neravnopravnost svakodnevica ljutimo se sa pravom i tražimo društvenu i institucionalnu odgovornost za sigurnost žena, za ravnopravnu zastupljenost, za pravdu poštovanje osnovnih ljudskih prava!

Marširajmo u petak protiv ubijanja žena (femicida), protiv nasilja, protiv diskriminacije, protiv neravnopravnosti… ŽENE VIŠE NE ĆUTE!

Organizuju:
Fondacija „Udružene žene” Banja Luka
Helsinški parlament građana Banja Luka
UG „Zdravo da ste”
Centar za životnu sredinu
Portal eTrafika
Jovana Kisin Zagajac, advokatica i aktivistkinja
Portal Impuls
Kuća ljudskih prava Banja Luka
Inicijativa Građanke za ustavne promjene
UNSA GETO