Napad na Radio Sarajevo je napad na slobodu izražavanja

Novinari obezvrijedjeni

Nakon objavljivanja teksta u kome se navodi da je jedan navijač fudbalskog kluba Sarajevo osuđen na pet godina zatvora u Bjelorusiji, jer su mu tamošnji službenici policije pronašli kokain, a poslije telefonskih prijetnji, navijači FK Sarajeva su došli pred redakciju Radio Sarajeva, gdje su novinara ovog medija maltretirali i držali kao taoca više od dva sata, te ga pod prijetnjama smrću prisilili na uklanjanje teksta sa portala Radio Sarajeva, uključujući i pozivanje drugih medija na uklanjanje pomenutog sadržaja.

Sloboda izražavanja, a pogotovo sloboda medija je jedna od krucijalnih stvari za napredak istinski slobodnog i demokratskog društva. Pogotovo je pravo na slobodno izražavanje bitno u tranzicionim zemljama i demokratijama u razvoju.

Pravo na slobodu izražavanja je pravo na posjedovanje i izražavanja vlastitih stajališta i razmišljanja, bez cenzure i straha da će zbog toga nastupiti kazna.

Pozitivna obaveza države u sebi sadrži obavezu države da direktno štiti slobodu izražavanja u ovakvim slučajevima. To znači da se počinioci ovog djela, pored njihovog lišavanja slobode, moraju i procesuirati i osuditi na kazne u skladu sa zakonskim propisima. Ovo je pogotovo bitno, pošto ovaj slučaj može biti direktan pokazatelj da li državni, odnosno sudski organi, imaju želju i namjeru da štite medije, novinare i slobodu izražavanja.

Banjalučki centar za ljudska prava izražava punu podršku novinarima Radio Sarajeva i poziva nadležne organe da reaguju i zaštite njihovu slobodu na iznošenje vlastitog stajališta, odnosno slobodu izražavanja, procesuirajući i osuđujući sve one koji su učestvovali u ovom napadu, kao i da spriječe bilo kakav budući napad na novinare i medije.

Banjalučki centar za ljudska prava