Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

Obilježavanje Medjunarodnog dana ljudskih prava

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Banjalučki centar za ljudska prava u saradnji sa Misijom OEBS-a (OSCE – The Organization for Security and Co-operation in Europe) u Bosni i Hercegovini i Pravnim fakultetom Univerziteta u Banjaluci organizuje javnu izložbu pod nazivom: „Izbjeglica ili migrant – pravilan naziv je bitan”.

Obilježavanje Dana ljudskih prava – program

U sklopu izložbe “Izbjeglica ili migrant – pravilan naziv je bitan” biće prikazan kratak istorijski razvoj izbjegličkih kriza, sa opisom svake od njih, krećući se od istjerivanja deset jevrejskih plemena iz Kanana, idući kroz istoriju do zadnjih velikih kriza u Ruandi i području Afrike. Isto tako, ukazaće se na to da su mnogi poznati ljudi, koji su doprinjeli razvoju civilizovanog društva bili u statusu izbjeglica (Viktor Igo, Albert Ajnštajn, Fredi Merkjuri…). U sklopu postavke biće ukazano i na prava koja svaka izbjeglica posjeduje, prema međunarodnim dokumentima koji se trebaju primjenjivati u pravnom sistemu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao što su prava prema Konvenciji o izbjeglicama iz 1951. godine, ili prava prema Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima iz 1948. Takođe će biti prikazana statistika koja prati izbjeglice, od broja izbjeglica u svijetu trenutno, do poređenja broja izbjeglica iz Sirije sa ukupnim stanovništvom Bosne i Hercegovine. Uz to sve će se fotografijama sa različitih meridijana, od prostora bivše Jugoslavije sve do kolumbijskih prostranstava, pokazati dio golgote koju ova kategorija stanovništva prolazi.

Izložbu će otvoriti gospodin Džonatan Mur, ambasador Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, zajedno sa dekanom Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, akademikom prof. dr Vitomirom Popovićem i direktorom Banjalučkog centra za ljudska prava Dejanom Lučkom.

Priprema i organizacija ove izložbe, sa panel diskusijom koja se treba održati u okviru obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, na istu temu, jedna je od prvih aktivnosti kojima naš Centar želi da ukaže na ljudska prava koja posjeduju sve kategorije svjetskog stanovništva.

Izložba se otvara 10. decembra 2015. godine u 11 časova u prostorijama Pravnog fakulteta u Banjaluci i trajaće do 12. decembra 2015. godine. Ulaz na izložbu je besplatan.

One thought on “Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

Comments are closed.