Obilježavanje značajnih datuma

U cilju ostvarivanja svojih ciljeva, Banjalučki centar za ljudska prava kontinuirano obilježava značajne datume za ljudska prava u svijetu

U tom cilju organizujemo, samostalno ili u saradnji sa partnerima, različite konferencije, seminare, radionice, treninge, izložbe, direktne akcije i sl. koje su, pored svoje edukativne i informativne funkcije usmjerene i na obilježavanje datuma značajnih za ljudska prava. Tako npr. svake godine obilježavamo 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava ili Dan Nelsona Mandele.

Obilježavanje značajnih datuma za ljudska prava

Više o obilježavanju značajnih datuma za ljudska prava kroz kampanje, konferencije, radionice, seminare, izložbe… možete saznati klikom ovdje, kao i na našoj Fejsbuk i Instagram stranici.