Održana izložba „Izbjeglica ili migrant – pravilan naziv je bitan

Izlozba Izbjeglica ili migrant - pravilan naziv je bitan

Izlozba Izbjeglica ili migrant - pravilan naziv je bitanJuče je zatvorena izložba „Izbjeglica ili migrant – pravilan naziv je bitan“. Izložbu je organizovao naš centar u saradnji sa Koalicijom protiv mržnje Banja Luka. Izložba se organizovala povodom obilježavanja Međunarodnog dana izbjeglica (20. jun). U pitanju je bila tematska izložba fotografija, tekstova i međunarodnih pravnih akata koji se bave problematikom izbjeglica.

Zbog rastuće netrepeljivosti koja je usmjerena na izbjeglice, izložba je pokazala teškoće koje izbjeglice svakodnevno prolaze i koje su prolazile. Takođe, izložba je fokusirana na pravilno nazivanje nekoga „izbjeglicom“ ili „migrantom“, što po datu osobu može izazvati različite pravne posljedice.

Ova izložba je bila još jedan u nizu događaja koje organizuje naš centar i treći događaj koji organizuje Koalicija.

Izložba se održavala od 20. do 25. juna 2017. godine u Domu omladine u Banjaluci.

Izbjeglica ili migrant?

Izraz „izbjeglica“ je definisan u članu 1. Konvencije o statusu izbjeglica sa Protokolom (1951). Odnosi se na svako lice koje se, bojeći se opravdano da će biti progonjeno zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti nekoj socijalnoj grupi ili svojih političkih mišljenja, nađe izvan zemlje čije državljanstvo ono ima i koje ne želi ili, zbog straha, neće da traži zaštitu te zemlje; ili koje, ako nema državljanstva a nalazi se izvan zemlje u kojoj je imalo svoje stalno mjesto boravka, usljed takvih događaja, ne može ili, zbog straha, ne želi da se u nju vrati.

Riječ „migrant“ se koristi u svim onim slučajevima kada je migracija preduzeta zbog ličnih razloga i „lične udobnosti“ bez nekog spoljnog faktora koji određenu osobu tjera da strahuje za svoj život. Odnosi se na sve one osobe i članove njihovih porodica koji odlaze u drugu državu ili regiju radi poboljšanja socijalnog ili materijalnog stanja i bolje budućnosti svoje porodice.

Zbog pravnih posljednica do kojih dovodi upotreba jednog od termina pravilan naziv je veoma bitan.

U sklopu izložbe je djeljena i brošura koja govori o pravnom i faktičkom razlikovanju izbjeglice i migranta.

Fotografije sa otvaranja izložbe možete vidjeti u dodatku, ili u našoj galeriji.