Trening – Osnove pisanja podnesaka

Trening - Osnove tehnike pisanja podnesaka
Trening - Osnove tehnike pisanja podnesaka
Trening – Osnove tehnike pisanja podnesaka

U sklopu svoje edukativne djelatnosti Banjalučki centar za ljudska prava organizuje praktični trening iz osnova tehnike pisanja podnesaka.

Želite da naučite kako pravilno napisati molbu ili tužbu? Zanima vas šta je to djelovodni broj i zašto se on koristi? Šta je to memorandum u određenom podnesku? U školi ste znali nabrojati sve elemente podneska ali ga niste naučili i pisati?

Dođite na naš (besplatan) trening i naučite (praktično) napisati podnesak.

Šta je to podnesak

U širem smislu riječi, podnesak je svako pismeno koje se šalje određenom drugom organu ili organizaciji. U užem smislu riječi to je “pismena forma radnji kojima se stranke obraćaju organima javne vlasti (sudovima, drugim državnim organima, odnosno organizacijama koje vrše javna ovlašćenja).” [1]

Osnove pisanja podnesaka

Kada je u pitanju sam stil podneska, ovde građani nailaze na najviše poteškoća. Naime, zakonom su često propisana pravila o sadržini podnesaka. Ta pravila se nauče na univerzitetskim studijama. Međutim, stil pisanja ne može da se “nabuba”. U pitanju je vještina koja mora da se izuči kroz praksu. Većina iskusnih pravnika ili osoba koje rade na pisanju podnesaka će reći da je u pitanju zanat koji se “peče” godinama radeći u struci. [2] U sklopu ovog treninga, polaznici će naučiti kako da praktično napišu  
  • molbu
  • dopis
  • tužbu i
  • žalbu.

Trening će voditi Dragan Todorović, diplomirani pravnik, generalni sekretar u Link grupaciji, rukovodilac Pravnog odjeljenja Banjalučkog centra za ljudska prava i koautor univerzitetskog udžbenika za poslovno pravo.

Trening će se održati u subotu 11.11.2017. godine u 11:00 časova, u prostorijama Univerzitetskog preduzetničkog centra Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1a, 78 000 Banja Luka (iza zgrade rektorata Univerziteta u Banjoj Luci).

Zbog ograničenih mjesta za učešće na treningu neophodna je prijava slanjem e-maila na: info@blchr.org

U tijelu e-maila neophodno je napisati ime učesnika i, ukoliko je student, fakultet na kojem studira.

Korišćeni izvori:
[1],[2] Dragana Ranđelović, “Podnesci u građanskom postupku (sadržina i veština sastavljanja)”, Pravne teme, [godina 3, broj 6, str. 169-179]