Ostvarivanje prava na okupljanje u Bosni i Hercegovini

Ostvarivanje prava na okupljanjeBanjalučki centar za ljudska prava je učestvovao u još jednoj radionici. Učestvovali smo na radionici za aktiviste i zaštitnike ljudskih prava o ostvarivanju prava na okupljanje u Bosni i Hercegovini. Ona se održala  7. i 8. decembra u hotelu „Vidović“ u Banjaluci. Radionica je organizovana od strane OSCE-a u saradnji sa Centrom za društvena istaživanja Analitika, a u sklopu projekta pod nazivom Ostvarivanje slobode okupljanja u Bosni i Hercegovini, koji finansira Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Naš centar su na radionici o ostvarivanju prava na okupljanje predstavljali Tamara Udovčić, Aleksandar Čičić i Aleksandar Krpić.

Tok radionice Ostvarivanje prava na okupljanje u BiH 

Tokom radionice Centar za društvena istaživanja Analitika je prezentovao publikaciju „Analiza usklađenosti zakonskog okvira slobode okupljanja u BiH sa međunarodnim standardima u toj oblasti”. Takođe, prezentovan je i prijedlog upitnika za praćenje ostvarivanja prava na slobodu okupljanja.

U srijedu, 7. decembra radionica je počela. Prvo je prezentovana publikaciju „Analiza usklađenosti zakonskog okvira slobode okupljanja u BiH sa međunarodnim standardima u toj oblasti”. Nakon toga su učesnici radionice raspravljali o primjeni zakonskog okvira koji reguliše slobodu okupljanja u BiH. Na kraju prvog dana riječ su imali predstavnici OSCE-a. Oni su pričali o zagovaranju usklađenosti zakonskog okvira koji reguliše slobodu okupljanja. Prvi dan se završio sa diskusijom i zaključcima. 

U četvrtak, 8. decembra počeo je drugi dan radionice. Na početku drugog dana prezentovan je prijedlog upitnika za praćenje ostvarivanja slobode okupljanja. Tu prezentaciju je radio stručni tim Analitike. Nakon toga je uslijedila diskusija o primjeni upitnika za praćenje ostvarivanja slobode okupljanja. Na kraju drugog dana pošlo se ka definisanju ciljeva i aktivnosti. Taj dio je vodio tim OSCE-a. Naši članovi su oba radna dana aktivno učestvovali u diskusiji.

Ova radionica je bila dobar pokazatelj kako je pravo na slobodu okupljanja u dosta svojih segmenata ugroženo. Iz primjera organizacija koje su navodile svoje probleme u vezi sa ograničenjem prava na slobodu okupljanja, vidljivo je da se još dosta toga treba raditi na poštovanju prava organizacija i svih građana.