Otvoreni propisi – javne odluke

Otvoreni propisi - javne odluke - Banjalucki centar za ljudska prava

Otvoreni propisi – javne odluke” je projekat koji kontinuirano realizuje pravni tim, odnosno Pravno odjeljenje Banjalučkog centra za ljudska prava. Cilj projekta je da građankama i građanima omogući bolji uvid u problematiku ljudskih prava i da im olakša pristup relavantim podacima i informacijama vezanim za ljudska prava.

Pravno odjeljenje Centra skuplja domaće i međunarodne propise i odluke, obrađuje ih i klasifikuje u jednoobrazne obrasce, koji se nakon završetka klasifikacije postavljaju na stranicama Banjalučkog centra za ljudska prava.

Takođe, Banjalučki centar za ljudska prava izdaje i dvije publikacije koje se vremenom nadopunjuju sa sakupljenim dokumenatima sa osnovnim informacijama o svakom od njih:

  1. U prvoj publikaciji su dati tekstovi domaćih ustava, zakona i međunarodnih propisa koji su vezani za ljudska prava.
  2. U drugoj su dati tekstovi najvažnijih odluka koje su vezane za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

Otvoreni propisi – javne odluke | dostupnost

Publikacija Otvoreni propisi – javne odluke” je štampana u ograničenom broju primjeraka, a takođe je dostupna i online na stranicama Banjalučkog centra za ljudska prava.

Stranice na našem sajtu pod menijem „Pravo (stranice pod nazivima: „Domaći propisi, „Domaće odluke, „Međunarodni propisi i Međunarodne odluke) u kojima su sadržane pojedinačne odluke i pojedinačni propisi će biti konstantno nadopunjavane sa novitetima u oblasti propisa i odluka koje se tiču zaštite ljudskih prava na domaćem i međunarodnom nivou, a koje su primjenjive u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Distriktu Brčko, odnosno na području cijele Bosne i Hercegovine.