Politička akademija 2016. godine

politicka-akademija-2016-godinePolitička akademija je škola u kojoj se budući politički lideri upoznaju sa osnovima demokratske kulture i evrointegracija. U Banjaluci se od 17. do 29. oktobra održavala “Politička akademija” sa temom “Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji”. Škola je održana u organizaciji Nezavisnog Univerziteta Banja Luka, Fondacije Friedrich Ebert i Centra za studentsku demokratiju.

Referenti – Politička akademija

Politička akademija je okupila veliki broj predavača. Dolazili su iz različitih polja, i pričali su o velikom varijetetu tema iz kojih se sastoji moderno demokratsko društvo. Referenti ili moderatori bili su: Aleksandar Aničić, Ljiljana Aulić, Radomir Nešković, Miloš Šolaja, Aleksandar Batez, Adam Šukalo, Mladen Mirosavljević, Dejan Šajinović, Davor Strika, Nikola Brkić, Vlatko Vukotić, Vlado Šušak,  Pero Pavlović, kao i naš Dejan Lučka.

Razumijemo li ljudska prava?

Dejanovo predavanje je nosilo naziv: „Razumijevanje ljudskih prava u BiH – da li razumijemo ljudska prava? Evropski standardi u oblasti: zabrane mučenja, slobode izažavanja, slobode okupljanja, poštenog suđenja, vjerske slobode i diskriminacije“. Dejan je ispred Banjalučkog centra za ljudska prava pričao o nerazumijevanju ljudskih prava od strane građana Bosne Hercegovine. Istakao je i njihovo nepoznavanje od strane institucija. Govorio je i o slabom znanju koje se iz oblasti ljudskih prava dobija u okviru formalnog obrazovanja.

Nažalost, zbog opšte neinformisanosti izostaje i poznavanje procedura koje građani trebaju proći pri zaštiti svojih ljudskih prava. Lučka se osvrnuo i na značaj Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve građane BiH.

Dejanova središnja tema predavanja su bili standardi u oblasti zabrane mučenja, slobode izražavanja i okupljanja, poštenog suđenja, vjerskih sloboda i diskriminacije. Govorio je i o značaju Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava za zaštitu ljudskih prava kod nas. Dotakao se i lošeg primjenjivanja Konvencije. U toku cijelog izlaganja postojala je žustra rasprava po svim pitanjima na koja se odnosilo predavanje. Učesnici su bili i više nego aktivni, te je predavanje zbog interesovanja produženo za više od pola sata.

Konkretni slučajevi – a ne apstrakcija

Lučka je sa polaznicima Akademije analizirao i određene predmete. Analizirani su predmeti Rodić i tri ostala protiv Bosne i Hercegovine (2008), Maktauf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine (2013), Al Husin protiv Bosne i Hercegovine (2012), Kristina Ebrahimian protiv Francuske (2015), Dahlab protiv Švajcarske (2001), Lautsi protiv Italije (2011), Otto-Preminger-Institut protiv Austrije (1994), Jersild protiv Danske, Pilav protiv Bosne i Hercegovine (2016), Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine (2009) i Zornić protiv Bosne i Hercegovine (2014). Kroz njih je pokušao ukazati na koji način se to krše ljudska prava u BiH. Takođe, oni su poslužili i kao primjeri (dobri i loši) kako bi institucije BiH trebale da razumiju i otklone kršenje prava.

U toku predavanja se osvrnuo i na konkretne slučajeve koji su se skoro desili. To su premlaćivanje zatvorenika u Kazneno-popravnom zavodu Zenica i maltretiranje navijača Sarajeva od strane policije Zeničko-dobojskog kantona. Pričalo se i o premlaćivanju advokata iz Gradiške Milana Maleševića i aktiviste udruženja građana “Kvart” Nikole Kuridže. Pažnju je izazvao slučaj Lejle Čolak, a spomenuti su i drugi slični slučajevi. O svim navedenim događajima se raspravljalo i komentarisalo u duhu demokratije i slobodne misli.

Politička akademija se završava danas 29.10.2016. godine.