Pravo

U ovom padajućem meniju izborom jedne od opcija možete vidjeti najvažnije domaće i međunarodne dokumente koji se odnose na ljudska prava, odnosno na pravo ljudskih prava, ili to možete uraditi klikom na dole date linkove, koji su ispisani velikim boldovanim plavim slovima.

Pravo kao pojam predstavlja ukupnost pravnih pravila, načela i instituta kojima se uređuju odnosi u određenoj društvenoj zajednici. Ovaj pojam predstavlja pravo u objektivnom smislu riječi. Pravnim pravilima su uređeni određeni najbitniji odnosi među ljudima, ali i odnosi ljudi prema društvenoj zajednici u kojoj žive i čijim pravilima se podvrgavaju. Kada govorimo o pravu u subjektivnom smislu riječi, ono predstavlja prava i obveze koje pojedincu daju i nameću propisi objektivnog prava.

Ljudska prava su neotuđiva osnovna prava koja pripadaju svim ljudskim bićima, a dobijaju se samim rođenjem i nikada ne bi smjela biti nikome oduzeta. Ljudska prava posjeduju svi ljudi bez obzira na rasu, naciju, vjeru, pol, državljanstvo, seksualnu orijentaciju, imovinsko stanje, politička ubjeđenja, invaliditet i druga stvarna, odnosno pretpostavljena lična svojstva.

Meni „Pravo” je stalno u fazi konstantnog nadograđivanja sa novim propisima i odlukama domaćeg i međunarodnog karaktera iz oblasti ljudskih prava, i u njemu se pored propisa koji su prevedeni na naš jezik, mogu naći i propisi na engleskom i drugim svjetskim jezicima (ukoliko se radi o međunarodnim dokumentima).

Ljudska prava

Ukoliko želite da saznate šta su ljudska prava i kako ih možete najlakše zaštititi to možete uraditi klikom na podmeni (klikom na riječi „Šta su ljudska prava?” koje su napisane plavim slovima, otvara se nova kartica/tab): ŠTA SU LJUDSKA PRAVA?

Korisne linkove državnih i nedržavnih institucija i organizacija koje su vezane za ljudska prava, kao i linkove prema web sajtovima koji se bave ljudskim pravima uopšte možete vidjeti klikom na podmeni (klikom na riječi „Linkovi” koje su napisane plavim slovima, otvara se nova kartica/tab): LINKOVI

Pravo – domaće i međunarodno

Domaće propise možete vidjeti klikom na podmeni (klikom na riječi „domaći propisi” koje su napisane plavim slovima, otvara se nova kartica/tab): DOMAĆI PROPISI

Međunarodne propise možete vidjeti klikom na podmeni (klikom na riječi „međunarodni propisi” koje su napisane plavim slovima, otvara se nova kartica/tab): MEĐUNARODNI PROPISI

Domaće odluke možete vidjeti klikom na podmeni (klikom na riječi „domaće odluke” koje su napisane plavim slovima, otvara se nova kartica/tab): DOMAĆE ODLUKE

Međunarodne odluke moćete vidjeti klikom na podmeni (klikom na riječi „međunarodne odluke” koje su napisane plavim slovima, otvara se nova kartica/tab): MEĐUNARODNE ODLUKE