Predstavnici BCE-a pohađali radionicu o rodno zasnovanom nasilju

Radionica o rodno zasnovanom nasiljuU okviru programa „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, međunarodne kampanje koja se svake godine održava u novembru mjesecu, na banjalučkom Univerzitetu organizovana je radionica o rodno zasnovanoj diskriminaciji za zainteresovane građane i studente svih fakulteta. Radionica je održana u jednoj od sala rektorata, a odaziv je bio neočekivano visok. Tema radionice bila je nasilje nad ženama i djevojčicama, umnožavanje znanja građana i studenata o nasilju nad ovim dijelom populacije, institucijama, agencijama, organima i ostalim organizacijama koje su formirane radi sprečavanja i prevencije ove vrste nasilja.

Radionica o rodno zasnovanom nasilju je bila organizovana i podržana od strane agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena „UN Women“. U prepunoj sali rektorata Univerziteta u Banjoj Luci su se našli studenti najviše Pravnog fakulteta i Visoke škole unutrašnjih poslova, ali i studenti Ekonomskog, Fakulteta političkih nauka, Filološkog, Filozofskog, te studenti Arhitektonsko-građevinskog fakulteta.

Tok radionice o rodno zasnovanom nasilju

Radionicom o rodno zasnovanom nasilju je moderirala prof. dr Valerija Šaula koja obavlja i funkciju prorektora na Univerzitetu u Banja Luci, a svoja iskustva su iznijele i gospođa Lana Jajčević iz udruženja građana „Udružene žene“ koja je govorila o sigurnoj kući koju je uz pomoć raznih donatorskih sredstava izgradila i stavila u funkciju ova organizcija. Na radionici su govorili i predstavnici vladinih institucija za zaštitu rodnih prava, kao i sami zaposleni u sigurnoj kući.

Bilo je i riječi o međunarodnim i domaćim propisima kojima je regulisana ova oblast, budućim koracima koji su planirani na međunarodnim skupovima posvećenim ovoj problematici, kao i evropskim i svjetskim dostignućima u zaštiti prava žena i djevojčica. Profesorica Šaula je iznijela kratku hronologiju najznačajnijih međunarodnih propisa i standarda koji se tiču ove oblasti, a mnoge od njih je ratifikovala naša zemlja. Poseban osvrt bio je na ulozi organa unutrašnjih poslova u sprečavanju ove vrste nasilja, uglavnom u pogledu potrebe mijenjanja i dopunjavanj domaćeg zakonodavstva kojim je ova oblast regulisana, a koje onemogućava službenicima unutrašnjih poslova da pruže žrtvama efikasniju zaštitu. Učesnici su imali priliku čuti svjedočenje jedne žrtve koja je uspjela skupiti hrabrosti da se sama odupre nasilnom ponašanju svog supruga i zaštiti sebe i njihovu djecu od daljih posljedica ove negativne društvene pojave.

Stručnjaci (psiholozi) su iznijeli da su najveći uzročnici nasilničkog ponašanja prema ženama alkoholizam, kocka, nezaposlenost i mentalna obolenja, a naglasili su da Republika Srpska još uvijek ima male kapacitete za zbrinjavanje žrtava i davanje podrške u vidu svakodnevnog tretmana. Radnici institucija i domova za zbrinjavanje žrtava nasilja opisali su svoj rad sa žrtvama, neke primjere, probleme sa kojima se suočavaju i preporuke za uspješnije obavljanje ovog zahtjevnog posla. Učesnici radionice imali su nakon kraće kafe pauze priliku da učestvuju i u panel diskusiji i postavljaju pitanja moderatorima i predavačima, što su studenti prihvatili rado, što je radionicu učinilo još kvalitetnijim i interesantnijom. Nakon panel diskusije uslijedila je podjela listića za evaluaciju i ocjenu radionice od strane učesnika. Nakon evaluacije svi učesnici su dobili sertifikat kao dokaz o pohađanju i prisustvu na radionici. Predstavnici Banjalučkog centra za ljudska prava su ispred ove organizacije učestvovali u radionici. Oni su ispred BCE-a postavljali pitanja i pažljivo pratili tok radionice, čija je tema povezana sa zaštitom ljudskih prava i rodnom ravnopravnosti, čime se bavi ova nevladina organizacija.

Fotografije sa ove radionice možete vidjeti u dodatku ili u našoj Galeriji.