Prijedlozi – Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju

Prijedlozi - Zakon o zastiti lica koja prijavljuju korupciju

Prijedlozi - Zakon o zastiti lica koja prijavljuju korupcijuU Republici Srpskoj se uskoro treba donijeti Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. On je još uvijek u fazi preispitivanja i dorade. Nakon održavanja rasprava Prijedlog zakona naći će se u skupštinskim klupama. Zato je naš Centar dao konkretne primjedbe na sadašnji Nacrt zakona, uz nadu da će biti usvojene. Prijedlozi za poboljšanje budućeg zakona, koje je dao BCE se odnose na bolju zaštitu prijavioca korupcije.

Šta su korupcija i uzbunjivači?

Korupcija je nezakonito korišćenje određenog položaja i moći radi sticanja neke imovinske ili druge koristi. Sama riječ dolazi iz latinskog jezika (corruptio). U prevodu ona znači podmitljivost ili potkupljivost. Spominje se još u antičkim spisima i predstavlja odstupanje od ideala dobrog i pravičnog.

Osoba koja prijavljuje korupciju (koja se naziva još i uzbunjivač, duvač u pištaljku ili zviždač) je pojedinac koji u dobroj vjeri odlučuje da progovori o nezakonitim ili neetičkim radnjama određenih osoba i da prijavi korupciju.

Naše društvo i korupcija

U našem društvu korupcija je dosegla neslućene razmjere i zakoni koji se ubuduće budu donosili ovu pojavu moraju uzeti u obzir. Pritom, lica koja prijavljuju korupciju često nisu zaštićena zbog svojih postupaka. Nerijetko, ona postaju žrtve svojih nadređenih ili radnih kolega. Često, čak i ostali građani koji su na neki način povezani sa koruptivnim djelatnostima ih uznemiravaju.

Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju treba da postavi kamen temeljac za zaštitu hrabrih pojedinaca koji daju dokaze za raskrinkavanje korupcije i korumpiranih aktera različitih „afera“. Zakon je samo prvi korak. Kao prvi korak on mora biti dobro definisan, dajući najveći mogući obim prava podnosiocu prijave. Međutim, bitnije od samog donošenja zakona je njegova primjena u praksi. Ukoliko on, kao mnogi zakoni do sada, ostane samo „mrtvo slovo na papiru“, budućnost naše države neće biti svijetla, a korupcija će i dalje ostati standard ponašanja velikog dijela funkcionera.

Prijedlozi Centra

Nakon analiziranja NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI LICA KOJA PRIJAVLjUJU KORUPCIJU, Banjalučki centar za ljudska prava je napisao svoje prijedloge i sugestije u pogledu mijenjanja i dopune predloženih zakonskih rješenja.

Prijedlozi, sugestije i rješenja su zasnovani na najnovijim tendencijama u zaštiti ljudskih prava u evropskoj pravnoj zakonodonosilačkoj praksi. Takođe, posebna pažnja je posvećena licima sa invaliditetom, čija zaštita se, nažalost, često izostavlja u donošenju zakona.

Prijedloge i sugestije smo dostavili Ministarstvu pravde Vlade Republike Srpske, uz nadu da će ih Ministarstvo inkorporisati u budući Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.

Naše prijedloge možete vidjeti u publikaciji u nastavku: