Seminar o ljudskim pravima u BiH

Banjalucki centar za ljudska prava - opsti foto

Banjalučki centar za ljudska prava zajedno sa Fondacijom Friedrich Ebert organizuje seminar o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na prava manjina i primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Seminar se održava u hotelu Bosna u Banjaluci 18.07.2016. godine (od 11 do 18 časova).

Seminar je prvenstveno namjenjen za članove Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske i studente banjalučkog Pravnog fakulteta i Univerziteta u Banjaluci. Specijalan stručni gost i predavač na ovom seminaru je Monika Mijić, zastupnica Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Za učešće na seminaru obavezna je prijava na e-mail adresu: info@blchr.org. Rok za prijave je do 17.07.2016. godine (do 17:00 časova). Broj mjesta je ograničen.

Seminar – program

Na seminaru će biti riječi o tome šta su Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Evropski sud za ljudska prava u kontekstu zaštite ljudskih prava i zašto su oni značajni za sve građane Bosne i Hercegovine, za šta nam služi Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kako aplicirati Evropskom sudu za ljudska prava i šta svakom građaninu BiH, a posebno manjinama nude određeni članovi Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kako se izvršavaju presude Evropskog suda za ljudska prava i na koji način treba harmonizovati sudsku praksu i zakone u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava. Takođe će se prezentovati praksa i standardi Evropskog suda za ljudska prava vezani za Bosnu i Hercegovinu sa posebnim osvrtom na institucionalnu diskriminaciju manjina, građana i konstitutivnih naroda i izbornu diskriminaciju (slučajevi Sejdić i Finci protiv BiH, Zornić protiv BiH, Pilav protiv BiH), a raspravljaće se i o značaju odluka Evropskog suda za ljudska prava za manjinska prava u Bosni i Hercegovini, kao i o problemima manjina povezanih sa ljudskim pravima.