Seminar u Albaniji

seminar-u-albanijiU Albaniji je uspješno realizovan četvrti (4) višednevni ljetni kamp-seminar sa radionicama. Seminar se održao u mjestu Voskopoju, u periodu od 17. do 21. septembra 2016. godine. Ovaj seminar je organizovan od strane organizacije Friedrich Ebert Stiftung koja sjedište ima u Albaniji. Predstavnici Banjalučkog centra za ljudska prava Dejan Lučka i Aleksandar Čičić učestvovali su na ovom skupu kao predstavnici nevladinog sektora iz Bosne i Hercegovine.

Seminar u Albaniji

Seminar se održao u okviru projekta „Zajedno u Evropi“, na temu Društvena mreža demokratske perspektive – Mladi ljudi u jugoistočnoj Evropi. Fokus rada je bio na socijalnoj (ne)pravdi i kretanju ka boljem socijalno-ekonomskom sistemu. Takođe se raspravljalo i o socijalnim pravima u okviru ljudskih prava. Učesnici su dolazili iz zemalja Zapadnog Balkana iz nevladinog, stranačkog, institucionalnog i sindikalnog svijeta. Neke od zanimljivih tema na koje su održava predavanja, a o kojima se nakon toga raspravljalo su bile  „Intercultural Communication in the Western Balkans“ i „Neoliberalism as a Challenge to Social Democracy: Developments in a Globalised World“.

Balkan Fair

Posljednji dan kampa održao se „Balkan Fair“. Na „Balkan Fair“-u svaka država je prezentovala svoju kulturu i tradiciju, uz prikaz tipičnih proizvoda iz svake od prisutnih zemalja. Takođe, svaka država učesnica je prezentovala i nekoliko tradiocionalnih pjesama i igara sa svog područja. Ovo je bila jedinstvena prilika da se upoznaju drugačije, a opet slične kulture. Na ovom regionalnom događaju prisustvovali su predstavnice i predstavnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Ovaj ljetni kamp se pokazao kao izvrsna prilika za mlade ljude iz jugoistočne Evrope, koji su podijelili različita iskustva, perspektive i izazove koji se nalaze pred njihovim  državama. Cijeli seminar je protekao u odličnoj atmosferi. Mladi ljudi sa područja bivše Jugoslavije i Albanije su tako imali priliku da razmjene ideje o pitanjima koja imaju utiecaj na politiku za mlade i njihov položaj u društvu.