Siromaštvo i Svjetski dan socijalne pravde

Banjalucki centar za ljudska prava - opsti foto

Danas je Međunarodni dan socijalne pravde, a siromaštvo je sveprisutna pojava sa tendencijom daljeg rasta.

Na svijetu trenutno ima oko 7 milijardi ljudi, od čega dvije milijarde živi u ekstremnom siromaštvu. Od toga je:

 • 868 miliona hronično neuhranjenih (FAO 2012)
 • 2 000 miliona nema pristup osnovnim lijekovima
 • 738 miliona nema bezbjednu pijaću vodu (MDG Report 2012)
 • 1 600 miliona nema adekvatan smještaj (UN Special Rapporteur 2005)
 • 1 600 miliona nema struju (UN Habitat, „Urban Energy“)
 • 2 500 nema adekvatne higijenske uslove (MDG Report 2012)
 • 796 miliona punoljetnih je nepismeno (www.uis.unesco.org)

218 miliona djece (od 5 do 17 godina) rade plaćeni posao izvan kuće – često pod ropskim i opasnim uslovima: kao vojnici, prostitutke ili sluge, ili u poljoprivredi, građevini, tekstilnoj industriji. (ILO: The End of Child Labour, Within Reach, 2006).

Siromaštvo i smrt

Oko trećina svih smrtnih slučajeva na svijetu vezana je za siromaštvo: 18 od 57 miliona svake godine – i to je vrlo umjeren podatak.

Prema izvještaju za 2014, objavljenom u Tokiju, koji je izdao United Nations Population Fund „osnovna socijalna zaštita za najsiromašnije u cijelom svijetu koštala bi manje od dva posto svjetskog BDP-a”.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 26. novembra 2007. godine proglasila 20. februar Danom socijalne pravde, čije obilježavanje treba da doprinese unapređenju borbe međunarodne zajednice i država protiv siromaštva u cijelom svijetu, promociji prava svakog pojedinca na rad i zaradu, jednakosti polova i ostvarivanju jednakih šansi i socijalne pravde za sve, bez diskriminacije u bilo kom pogledu. Socijalni razvoj mora se temeljiti na pravdi, solidarnosti, aktivnim djelovanjem i jednakosti među svim državama na svijetu i unutar svake od njih, a socijalna pravda, jednakost i pravičnost treba da čine temeljne vrijednosti društvenog života.


Izvori:

 • Thomas Pogge - A Global Plan to End Poverty 
 • AlJazeera Balkans - U svijetu više od dvije milijarde siromašnih
  
 • Banjalučki centar za ljudska prava - Međunarodni dan socijalne pravde u Banjaluci