Socijalna prava su ljudska prava – Dan ljudskih prava 2017

Socijalna prava su ljudska pravaBanjalučki centar za ljudska prava u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert organizuje obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava 2017. godine u Banjaluci. Tema ovogodišnjeg Dana ljudskih prava je: „Socijalna prava su ljudska prava“.

Na ovom događaju, koji će se održati 8. decembra 2017. godine (petak) u hotelu „Bosna“ u Banjaluci sa početkom od 11 časova, raspravljaće se o tretiranju socijalnih prava kao elementa životnog standarda i sastavnim dijelom ljudskih prava.

Socijalna prava su ljudska prava

Sve češće se kao ljudska prava uzimaju samo građanska, politička i procesna prava građana, dok se socijalnim pravima često osporava sama funkcija osnovnih prava svakog čovjeka. Prema Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i Paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, socijalna prava se tretiraju kao element životnog standarda i smatraju se sastavnim dijelom ljudskih prava.

Prema takvoj orijentaciji, svako ima pravo na standard života koji osigurava zdravlje i blagostanje pojedinca i njegove porodice. To uključuje: hranu, odjeću, stan, ljekarsku njegu, usluge socijalnih službi, kao i pravo na osiguranje u slučaju nezaposlenosti, bolesti, onesposobljavanja, udovištva, starosti ili drugih slučajeva gubljenja sredstava za izdržavanje usljed okolnosti nezavisnih od volje pojedinca.

Ostvarenje prava na socijalnu pomoć, adekvatno stambeno zbrinjavanje i efikasan sistem socijalne zaštite u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, u kojoj veliki dio stanovništva živi u siromaštvu i suočava se sa socijalnim isključenjem, svakim danom sve više deteorira. Ova pitanja postaju još značajnija u procesu pristupanja Evropskoj uniji. O ovim pravima se mora govoriti kao o ljudskim pravima svakog pojedinca, koja on dobija svojim rođenjem i zato što je pojedinac-čovjek, a nikako kao o pravima koja država treba da mu „pokloni“.

Izlagači

Izlagači na događaju su predstavnici akademske zajednice i stručnjaci iz oblasti ljudskih prava, kao i profesionalci koji se svakodnevno bore za socijalna prava.

Događaj je namjenjen za sve zainteresovane građane, a posebno za pravnike, politikologe i novinare kao i studente prava, politikologije i novinarstva. Izlagači na ovom seminaru su prof. dr Ljubinko Mitrović, ombudsmen za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, prof. dr Goran Marković, profesor Ustavnog prava i Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske.

Događaj je besplatan za sve zainteresovane i svi građani su dobrodošli na njega.

PROGRAM

Plakat za događaj možete preuzeti ovdje: Plakat – Socijalna prava su ljudska prava

Pozivnicu za događaj možete preuzeti ovdje: Pozivnica – Socijalna prava su ljudska prava

Program u PDF formatu možete preuzeti ovdje: Program – Socijalna prava su ljudska prava

10:30 – 11:00                       Dolazak i registracija učesnika

11:00 – 11:05                       Uvodna riječ organizatora                                          

11:05 – 11:20                       Prikazivanje kratkog filma o ljudskim pravima „Priča o ljudskim pravima“

Moderator:

Tamara Udovčić (Banjalučki centar za ljudska prava)

11:20 – 12:00                       Socijalna prava kao osnovna prava građana u BiH                                               

Prof. dr Goran Marković (profesor Ustavnog prava)

Značaj socijalnih prava.

Zaštićenost socijalnih prava u BiH. 

Mjesto socijalnih prava u društveno-političkom životu.

Pitanja, odgovori, komentari i diskusija.

12:00 – 12:10                       Pauza

12:10 – 12:50                  Uloga Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH u zaštiti socijalnih i ekonomskih prava građana

Prof. dr Ljubinko Mitrović (ombudsmen za ljudska prava u BiH)

Institucija ombudsmena i socijalna prava.

Zaštita socijalnih prava pred ombudsmenom.

Najčešća kršenja socijalnih prava.

Pitanja, odgovori, komentari i diskusija.

12:50 – 13:30                       Sindikat, radnička prava i sindikalna borba u Republici Srpskoj

Goran Stanković (generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske)

Kršenje prava radnika.

Radničko organizovanje.

Pritisci i borba za radnička prava.

Pitanja, odgovori, komentari i diskusija.

13:30 – 13:40                       Završna izlaganja i zaključci

13:40 – 14:30                       Ručak