Tim

Banjalučki centar za ljudska prava funkcioniše u okviru svoje kadrovske šeme. U okviru nje se nalaze: članovi, tim, pridruženi članovi, volonteri, spoljni saradnici i počasni članovi.

Naš centar je otvoren za članstvo svima. Međutim, za članstvo je potrebno ispuniti određene uslove. Uslovi kreću od prihvatanje naših statutarnih ciljeva i vizije, preko angažovanja u borbi za ljudska prava, pomoć aktivnostima Centra, rad u okviru projekata Centra i sl., a završavaju sa primanjem u punopravno članstvo. 

Članovi Banjalučkog centra za ljudska prava su različitih profesija. Tako imamo diplomirane pravnike, filolologe, ekonomiste i politikologe. Isto tako, imamo i ljude iz drugih oblasti kao što su filosofija, sociologija i psihologija. Svi članovi našeg centra su nestranačke ličnostiUkoliko se članovi odluče politički angažovati u okviru partija u Bosni i Hercegovini, oni ujedno i izlaze iz članstva našeg Centra. Pomoć i podršku našem radu pružaju mnogi građani i cijenjeni borci za ljudska prava. Takođe, pomoć nam pružaju i ljudi koji se profesionalno bave ljudskim pravima, kao i profesori na univerzitetima u zemlji i inostranstvu.

Profesionalni tim centra čine članovi koji su odlučili da borba za ljudska prava treba da bude njihov životni izbor.

Pored našeg tima, kojeg čine isključivo članovi Centra i ostalih članova sa punim članstvom, postoje i pridruženi članovi Centra. Oni nemaju isti status kao puni članovi. Međutim, pridruženi članovi učestvuju zajedno sa članovima u realizaciji aktivnosti koje provodi naš centar.

Rad Banjalučkog centra za ljudska prava se odvija kroz projekte koje sprema Projektni tim Centra. Sama realizacija aktivnosti Centra se odvija uz pomoć ljudi iz naučnog i stručnog života naše države. U radu i realizaciji projekata, podršku njihovoj uspješnoj realizaciji pružaju i naši volonteri. Volonteri, kao i članovi, dolaze iz raznih oblasti (pravnici, politikolozi, studenti, učenici…). Oni svojim učešćem u projektima stiču neophodno iskustvo u radu iz oblasti ljudskih prava. 

Takođe, u okviru svoje djelatnosti Banjalučki centar za ljudska prava angažuje i spoljne saradnike. Spoljni saradnici nisu de iure vezani za Centar. Međutim oni svojim radom doprinose da se ostvare ciljevi koje Banjalučki centar za ljudska prava ima pred sobom.

Naš centar dodjeljuje i počasno članstvo građanima zaslužnim za razvoj ljudskih prava.

Naš tim


Dejan Lučka
Direktor | Predsjednik upravnog odbora

diplomirani pravnik | master pravnik iz uže naučne oblasti ustavnog prava

dejan.lucka@blchr.org

...

Vjerujem u slobodu govora, otvorenost uma i ljudska prava. Svijet možemo mijenjati samo ukoliko shvatimo da bolja budućnost leži u aktivnom angažovanju, slobodi, jednakosti pred zakonom i pravdi za sve. Alternativa ljudskim pravima je tiranija i vladavina terora i zato se svi moramo angažovati na unapređenju i boljem poštovanju osnovnih prava čovjeka.

Dragan Todorović
Zamjenik direktora | Rukovodilac Pravnog odjeljenja

diplomirani pravnik

dragan.todorovic@blchr.org

...

Ljudska prava nisu nešto što se može dozirati. Stoga je jako važno boriti se za ostvarivanje cjelokupnog korpusa ljudskih prava i sloboda. U toj borbi Banjalučki centar za ljudska prava zauzima značajno mjesto, a na svima nama je odgovornost da od te borbe ne odustanemo i u njoj istrajemo.

Aleksandar Čičić
Pravno odjeljenje

diplomirani pravnik

aleksandar.cicic@blchr.org

...

Svakodnevica je takva da se ljudska prava stavljaju u stranu, a da nejednak odnos prema svima zaista predstavlja veliki problem društva. Surova istina je da trenutno nisu svi jednaki, i da nekada i država pomaže u održavanju takvog stanja. Međutim, zato je i osnovan Banjalučki centar za ljudska prava, da ukaže, pomogne i ukoliko može nađe način da spriječi kršenje ljudskih prava.

Nataša Lemajić
Konsultantkinja

diplomirana filološkinja

info@blchr.org

...

Kada pričamo o ljudskim pravima, retko nam padne na pamet da su ona naša svakodnevica i da, baš kao što je Elenor Ruzvelt rekla, ako ljudska prava u svakom domu nemaju nikakvo značenje, onda ih nemaju nigde. Duboko verujem u viziju našeg centra, i duboko verujem da ovaj svet može biti bolje mesto, od kuće u kojoj se živi do najviših pozicija vlasti - bez diskriminacije, sa jednakim šansama i poštovanjem prava za sve.

Milorad Srebro
Pravno odjeljenje

diplomirani pravnik

info@blchr.org

...

Ljudska prava su sama esencija prava i bez njih ni ostala prava koja građani posjeduju ne bi imala previše smisla. Mi u BCE-u vjerujemo da naš angažman nije uzaludan i da sa pomaganjem zajednici i ljudima u njoj na ovaj način zaista možemo bar malo promijeniti stvari na bolje u našem društvu.

Aleksandar Krpić
Pravno odjeljenje

diplomirani pravnik

info@blchr.org

...

Nepisano životno pravilo kaže da prvo mora biti kiselo pa tek onda slatko – dakle, prvo ide rad, a onda i rezultati tog rada. Vrijeme će prolaziti, a ja vjerujem da će se protekom istog vidjeti i rezultati rada našeg centra i nas. Ljudska prava moraju da imaju mjesto na vrhu piramide prava, jer samo tako ova država ima svijetlu budućnost.