Treba li nam kleveta kao krivično djelo

Treba li nam kleveta kao krivično djelo

Treba li nam kleveta kao krivično djelo