Udruženja protiv „Zakona o neprofitnim organizacijama”: Na udaru su svi od sportskih i sindikalnih do humanitarnih organizacija

Udruzenja protiv Zakona o neprofitnim organizacijama

Svako ko bude glasao za usvajanje restriktivnog Prijedloga zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija će stati protiv slobode udruživanja, slobode djelovanja i što je najbitnije – protiv dobrobiti i nastavka podrške, pomoći i pružanja usluga građanima i građankama Republike Srpske.

Zato pozivamo sve poslanike i poslanice u Narodnoj skupštini Republike Srpske da 22. maja 2024. kažu NE takvom zakonu!

Sistem koji zabranjuje slobodu govora, slobodu djelovanja, slobodu udruživanja postaje sistem straha i krivac za narušavanje osnovnih ljudskih, demokratskih i ustavnih prava.

Brojna udruženja u Republici Srpskoj već dugo godina na razne načine pomažu građanima i građankama, od socijalne pomoći, zaštite od nasilja i nasilnika, humanitarnih akcija, pružanja pravne pomoći, borbe protiv koruptivnih radnji, a sada su došla u situaciju da se bore za opstanak, crta im se meta na čelo i prijeti stavljanjem katanca na vrata!

Vlast pod izgovorom uvođenja transparentnosti u rad udruženja u stvari od svih udruženja želi da napravi podobne! Svaka aktivnost ili inicijativa koja im se ne svidi ili im ne odgovara, biće kažnjena. Svako udruženje koje ne bude podobno i radilo kako mu se kaže, biće na udaru raznih spornih i nedorečenih odredbi novog zakona, a u konačnici ugašeno. Novi zakon se odnosi na sva udruženja, a ne samo na određena, kako se to pogrešno prenosi u javnosti. Na udaru su svi, od onih koja se bore za ljudska prava i protiv korupcije do sportskih organizacija, udruženja za prava žena, sindikalnih organizacija, udruženja za zaštitu prava potrošača, humanitarnih udruženja…

Ovo neće dovesti samo do gašenja ili zabrane rada udruženja, već će proizvesti negativne ekonomske posljedice kroz izolaciju Republike Srpske i smanjenje investicija.

Udruženja građana već rade transparentno i u skladu sa zakonima, a sada pitamo radi li transparentno Vlada Republike Srpske koja je u tajnosti uputila Prijedlog tzv. zakona „o NVO”, u parlamentarnu proceduru. Sporne odredbe koje stoje u Prijedlogu zakona ostavljaju prostor proizvoljnom tumačenju vlasti da ocjenjuje koje organizacije „politički djeluju”, a etiketa „strani agent” predstavljaće atak i pokušaj direktnog pritiska na nezavisnost i rad udruženja.

Takođe, Prijedlog zakona zadire u ustave Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i nije u skladu sa najvažnijim međunarodnim standardima.

Moramo sačuvati slobodu da se udružujemo!

Slobodu da djelujemo!

Slobodu da pomažemo građanima i građankama!

Slobodu da imamo pravo na kritiku onoga što nije dobro!

Slobodu da radimo za bolje sutra zajednice!

Slobodu da govorimo!

Zato glasno kažemo NE restriktivnom zakonu!

Saopštenje potpisuju:

Banjalučki centar za ljudska prava

Banjalučki socijalni centar

Centri civilnih inicijativa (CCI)

Centar za mlade „KVART”

Centar za informativnu dekontaminaciju mladih Banja Luka

Centar za životnu sredinu

Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta

Fondacija „Lara”

Fondacija „Udružene žene”

Helsinški parlament građana Banjaluka

Genesis project

Moja Hercegovina

Omladinska organizacija „Centar” Mrkonjić Grad

Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice

Pro Educa

Resursni Aarhus centar u BiH

SEMPER – Servis za medijsku profesionalnu edukaciju i razvoj

Transparency international u BiH

Udruženje „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin”

Udruženje građana „Impuls” Banjaluka

Udruženje građana „eTrafika”

Udruženje građana „Pokret Demokratski centar”

Udruženje građana „UNSA Geto”

Udruženje građana „Zdravo da ste”

Udruženje za promociju evropskih standarda i unapređenje poslovnog ambijenta – Capital

Udruženje „Don”

Udruženje mreža za izgradnju mira

Udruženje građana „Mikro mreža”

Udruženje građana „Srce na dlanu”

Udruženje građana „ToPeeR”

Udruženje „Forum Žena” Bratunac

Udruženje „Stop Mobbing”

Udruženje građana „Radnička solidarnost u BiH”

Udruženje građana „Restart”

Udruženje „Prijatelji Srebrenice”

Udruženje građana „Oštra nula”

Udruženje građana „Budućnost” Modriča

Udruženje građana „Put pravde”

Udruženje građana „Korijeni” Ugljevik

Udruženje za promociju medijskih sloboda, kritičko i istraživačko novinarstvo – 
SKIN (Valterportal)

Centar za građansku suradnju Livno  

Futura – Udruga za unapređenje kvalitete življenja 

UG Fojničani Maglaj 

Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA 

Udruženje za projektni aktivizam Doboj

Ekološko udruženje Eko put

Udruženje građana Demos